Od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné stromy na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, se způsobem využití pozemku zeleň. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm, nebo porosty dřevin přesahující plochu 40 m² se bude muset požádat o povolení. Ruší se tedy výjimka na kácení dřevin v uzavřených zahradách u rodinných nebo bytových domů. Více informací o změně původní vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení na městském úřadě, odbor životního prostředí.