Svoz bioodpadu (hnědé nádoby)
Z důvodu optimalizace svozových tras musela firma AVE přistoupit ke změně termínů svozů: 1. svoz proběhne 1. 4. 2015, 1x za 14 dní v sudé týdny. Poslední svoz bude 25.11.2015.

Kombinovaný svoz TKO
Do 22. 4. 2015 bude svoz probíhat týdně. V době od 6. 5. do 23. 9. 2015 budou nádoby vyváženy 1x za 14 dní v lichý týden. Od 7. 10. 2015 bude opět svoz probíhat týdně.