O podnikání v ZŠOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola Mšeno se od školního roku 2014/2015 zapojila do projektu Minipodnikání na ZŠ pod patronací Vysoké školy ekonomické v Praze. Smyslem spolupráce VŠE a Junior Achievement o.p.s. je zvýšit podnikatelskou gramotnost žáků základních škol. Představit jim na praktické činnosti role v malém podniku, seznamit je s důležitými pojmy z ekonomiky, marketingu a práva a pěstovat pozitivní pohled na podnikatelství. Prezentovat jej jako životní filozofii, která přináší seberealizaci, svobodu, ale také zodpovědnost za vlastní produkt i tým.

Partner projektu společnost Junior Achievement ČR (dále JAČR) řadu let organizuje na středních školách aktivitu studentských firem, která je mezi studenty oblíbená. Projekt proto přináší upravené know-how do škol základních, kde zaučuje pedagogy do práce s minipodniky a poskytuje školám materiální podporu. Žáci se seznamují s podnikáním formou hry v moderní podobě na tabletu. Cílem je podpořit vznik 19 žákovských minipodniků v 9 základních školách zapojením minimálně 200 žáků. Zúčastněné školy: 1. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 2. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 3. ZŠ Moravský Krumlov, 4. ZŠ Mšeno, 5. ZŠ Nadějkov, 6. ZŠ Příbram – Jiráskovy sady, 7. ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, 8. ZŠ a MŠ Povrly, 9. ZŠ Žehušice.

V rámci projektu bude poskytnuta odborná a materiální podpora (limit 15 tis. Kč bez DPH na minipodnik), aby se podařilo podnikatelské myšlení budovat nejen teoreticky, ale na konkrétní manuální činnosti. Žadatel považuje za podstatné vytvářet v mladých lidech povědomí o podnikání jako o férové výměně hodnot a opravit tak skandalizující obraz podnikatelů, který je často prezentován v médiích. Žáci si tak sami prakticky vyzkoušejí, jak vzniká hodnota – produkt, který si má najít svého zákazníka. Společně s paní ředitelkou J. Trunkovou a dalšími pedagogy z 9 základních škol z celé České republiky jsme v září absolvovali v Praze 1. kurz pro pedagogy. Celkem je tedy do projektu zapojeno 20 pedagogů a cca 200 žáků.

O podnikání v ZŠRealizátorský tým projektu dále zajišťuje workshopy pro žáky, tento u nás ve škole proběhl 1. prosince 2014. Žáci se dozvěděli o marketingu minipodniku, zdokonalili si své komunikační a prezentační dovednosti, ve skupinkách vytvořili prezentace jednotlivých minipodniků. Vyzkoušeli si, jakou mají schopnost diskutovat, přijímat kritiku, řešit problémy a týmově spolupracovat. Byli seznámeni s jednoduchým účetnictvím, které povedou pomocí speciálního SW na tabletech. Tablety zůstávají v dlouhodobé zápůjčce školám pro účely dalších ročníků žákovských minipodniků, čímž se posílí motivace žáků a zároveň udržitelnost projektu i po skončení dotace.

A jak jsme začali s žáky podnikat? V jednotlivých třídách jsme určili trojici žáků, ti vybrali dalších 8 spolupodnikatelů. Vybraní žáci byli seznámeni se samotným projektem – cílem bylo „uvědomění si“, co je podnikání. Dalším krokem bylo založení firmy, podepsání zakládacího dokumentu, vytvoření organizačního týmu, zvolení jednotlivých pozic, jako je: prezident, finanční ředitel, výrobní, ředitel, personální ředitel, marketingový ředitel a další pozice, např. tiskový mluvčí.

Nejtěžším úkolem bylo vymyslet samotný předmět podnikání – tedy co budou žáci vyrábět a následně prodávat? Nápadů bylo hodně, některé se jevily jako zajímavé, ale ve výsledku nereálné. Žáci si ověřovali jednotlivé nápady, kladli si otázky: Kdo bude náš zákazník? Pro koho je náš produkt určen? Bude o něj zájem? Je tu někdo, kdo vyrábí stejný či podobný výrobek? Kde ho prodává? Co budeme potřebovat k výrobě? Kde budeme prodávat? Budeme potřebovat peníze na rozjetí podniku? Na tuto otázku byla nejsnadnější odpověď. Projekt je podpořen i finančně. To znamená, že každý minipodnik dostane příspěvek 18 125 Kč včetně DPH na materiální a technické vybavení.

Redakce časopisu NekonečnoŽáci 8. ročníku se nakonec shodli, že budou vydávat Časopis očima žáků – NEKONEČNO, a založili podnik Nakladatelství Osmička. V obsahu časopisu byste měli najít vše důležité o akcích, organizacích a životě ve Mšeně a okolí, dále zajímavosti, rozhovory, tajenky, recepty aj. Autoři by rádi přivítali i příspěvky od samotných občanů či členů jednotlivých organizací, své příspěvky a informace můžete posílat na emailovou adresu: casopisnekonecno@seznam.cz. Časopis bude vycházet každý měsíc a můžete si ho zakoupit v některých obchodech ve Mšeně, ve škole, v knihovně a v dalších organizacích – MŠ, ZUŠ...

Třída deváťáků se rozhodla pro výrobu ozdobných předmětů – jako jsou náušnice, náramky, prstýnky a náhrdelníky z Fimo hmoty. První své výrobky nabídli na vánočním jarmarku ve škole a další předměty právě vyrábějí. Zakoupením časopisu Nekonečno nebo nějakého ozdobného výrobku podpoříte šikovné a kreativní žáky osmého a devátého ročníku zapojené v tomto projektu a pomůžete jim zvýšit jejich první zisk z „minipodnikání“.

Redakce časopisu NekonečnoProjekt obou tříd potrvá do konce školního roku, bude zakončen závěrečnou konferencí, která proběhne v červnu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci konference proběhne formou prezentace všech minipodniků soutěž. Tři nejlepší budou vyhlášeny a odměněny. Podmínkou projektu je také konečná likvidace minipodniku a vytvoření výroční zprávy. Je určen i způsob použití zisku z podnikání – na vzdělávací akce, jazykové kurzy, studijní zájezdy pro žáky atd., nákup studijních materiálů – učebnic, nákup pomůcek, vybavení, které žákům usnadní budoucí studium. Žáci mají také možnost věnovat část peněz na charitu.

Mgr. Hana Nečasová, poradce minipodniku 8. ročníku

Podnikání v ZŠMinipodnikání – práce 8. třídy
Nakladatelství Osmička a časopis Nekonečno vznikl díky projektu Minipodnikání na ZŠ pod patronací Vysoké školy ekonomické v Praze, do kterého se naše škola zapojila. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky základních škol s podnikáním v praxi – zvýšit tzv. „podnikatelskou gramotnost“. Již zmíněný projekt nám přinese možnost vyzkoušet si, jak to v podnikání chodí. Naším úkolem je vydělat co nejvíce peněz za určitou dobu. Rozhodli jsme se proto vydělat peníze výrobou tohoto časopisu, v jehož obsahu byste měli najít vše důležité o akcích, organizacích a životě ve Mšeně a okolí.

Nakladatelství Osmička žáků ZŠ Mšeno – 8. ročník

Vážení čtenáři a vážení občané,
chci se s vámi podělit o pocity, kdy jsem si zakoupila časopis NEKONEČNO č. 2 – lednové vydání. Je to časopis dětí z naší Základní školy ve Mšeně, konkrétně nakladatelství Osmička. Jedná se o projekt s názvem Minipodnikání na ZŠ pod patronací VŠ ekonomické Praha. Cílem je seznámit žáky základních škol s podnikáním v praxi.
Musím konstatovat, že děti berou projekt velmi vážně, a to je velice pozitivní. V tomto časopisu se dozvíte, co se děje ve škole, co se aktuálně děje v našem městě, co v mateřské školce, co v „Zušce“, zprávy ze Sokola, z přírody, ze sportu, najdete zde recepty, vtipy, luštění a další a další zprávy. No prostě je to časopis, kde získáte tolik informací na několika listech jako v žádném jiném tisku. Nejsem žádným propagátorem tohoto časopisu, ale cítím, že pokud je něco dobrého, měla bych s tím seznámit další občany a čtenáře, aby si ten pocit také zažili.
Myslím, že tento dětský časopis potřebuje, aby se o něm víc vědělo. Je opravdu skvělý, dokonce si myslím, že se stane velkým konkurentem našich Mšenských novin, nehledě k tomu, že zakoupením tohoto časopisu pomůžeme rozjet projekt Minipodnikání v ZŠ. Ale to bych ani na závěr psát nemusela. Až se s tímto časopisem seznámíte, posoudíte sami, co vám v informacích dal! Děti, jen tak dál! Přeji vám mnoho úspěchů a děkuji vám, že jste!

Marie Štráchalová