Karel Píč, místostarostaVážení občané,

skončil čas vánočních svátků, oslav Nového roku a opět jsme v realitě všedních dnů. Na dotazy určité skupiny občanů jsem slíbil vysvětlit, z jakých důvodů vznikla má spolupráce s Hnutím pro Mšensko. A sliby se mají plnit nejen o Vánocích.

Po říjnových komunálních volbách jsme všichni žili v domnění, že koalice současného starosty se sociálními demokraty, kteří vládli radnici po celé minulé čtyřleté období, bude pokračovat i nadále. Bohužel pravděpodobně názorová rozdílnost způsobila, že tyto subjekty nebyly schopny zasednout ke společnému povolebnímu stolu. Zvolení kandidáti ČSSD okamžitě spojili své síly s mandáty KDU-ČSL, a vznikly tak dvě názorově rozdílné sedmičlenné skupiny, které usilovaly o poslední volný mandát.

Vznikla tak situace, která měla pouze dvě varianty. Buď podpořit Hnutí pro Mšensko, nebo se spojit s kandidáty sociálních demokratů a křesťanů, a tím pádem tak vyšachovat ze hry vítěze voleb. Obě tato uskupení jsem vyslechl, zvážil jejich návrhy a představy, jak vést město. Veškerá jednání probíhala v přátelské atmosféře a od obou stran přišla takřka naprosto totožná nabídka na spolupráci.

Samozřejmě jsem tuto nabídku konzultoval se členy společné kandidátky ODS, na níž jsem figuroval jako nestraník. Ke spolupráci se Hnutím pro Mšensko jsem se rozhodl z důvodů blízké názorové shody, a jejich přesvědčivého vítězství ve volbách, které bylo navíc podpořeno značnou částí voličů.

Jsem v zastupitelstvu od roku 1998 čtvrté volební období a měl jsem za ta léta možnost spolupracovat s mnoha lidmi, kteří se během této doby vystřídali ve vedení města. Stejně tak jsem stál po boku obou starostů města, jak předchozí starostky paní Marie Štráchalové tak i ing. Martina Macha. Nesmírně si toho vážím, neboť za vedení města obou zmiňovaných, ač měli každý svůj vyhraněný styl řízení své funkce, ji vykonávali naprosto profesionálně a pro Mšeno a spádové obce udělali obrovský kus práce. Bohužel dnes se to snaží někteří jedinci prezentovat jinak, většinou ti, kteří naopak pro Mšeno neudělali naprosto nic. Stejně tak mne mrzí velice slabá volební účast (47 %), která ukazuje, že každý druhý občan s volebním právem neřeší další osud a budoucnost svého města.

Nejdůležitější však v tuto chvíli je, aby všichni táhli za jeden provaz. Ti, co zde žijí, aby zde žili spokojeni, a ti, kteří nejen k nám, ale i do celého Kokořínského a Máchova kraje zavítají, se sem vždy rádi vraceli.

Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, pokory a úcty jeden k druhému, které v poslední době mezi lidmi strašně chybí. Hezký nový rok 2015.

Karel Píč, zastupitel