Ing. Mach v palbě otZrekonstruovaná Boleslavská uliceázek týkajících se aktuálních problémů města

V dalším ze seriálu rozhovorů s Martinem Machem jsme věnovali pozornost nejen dokončení Boleslavské ulice, pokračování rekonstrukce budoucího zdravotního střediska i budoucí rekonstrukce Mělnické ulice, ale i nejpalčivější starosti současných dnů – obnově železniční tratě Mšeno – Mělník.

Na sklonku minulého roku byl otevřen zrekonstruovaný průtah Boleslavskou ulicí. Vše proběhlo bez závad?
Vše funguje, jak má. Teď se prokousáváme veškerou papírovou agendou, nyní se musí vyúčtovat všechny dotace. V tomto týdnu přišla kolaudace všech objektů, což je základ, aby se vše mohlo náležitě uzavřít.

Jak pokračuje rekonstrukce domu na náměstí, plánovaného jako budoucí zdravotní středisko?
Odkoupili jsme projekt vnitřních úprav od soukromého investora, který nakonec upustil od jeho realizace. I z časových důvodů nám připadlo rozumnější využít již hotový projekt, který již vše řeší s dozorovými státními orgány typu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, hygienické stanice a tak dále. V únoru se dokončí rekonstrukce vnějšího pláště a otopné soustavy kromě nátěrů fasád, které se dodělají v teplejším počasí. Teď řešíme změny projektu interiéru.

Jaké změny máte na mysli?
Nyní hovořím s potenciálními zájemci budoucích prostor (lékárna a ordinace lékařů) a během dvou týdnů zaneseme do projektu jejich připomínky. Doplníme také další změny, které se objevily při rekonstrukci vnějšího pláště. Po finalizaci projektu podáme žádost o stavební povolení na mšenský stavební úřad. Součástí projektu bude i aktualizovaný rozpočet, který předložím zastupitelstvu k diskuzi o vyhlášení soutěže a úhradě ceny rekonstrukce z rozpočtu města. Na letošní rok v něm máme něco kolem čtyř milionů korun připravených na investice, ale není dosud řečeno na které. Osobně se domnívám, že by potřebné prostředky měly putovat přednostně právě na dokončení střediska.

Jak bude vypadat časový harmonogram dokončení?
Pakliže vše půjde dobře, na jaře vyhlásíme soutěž na dokončení vnitřních úprav, které by měly být dokončeny letos v létě, takže v průběhu prázdnin by se mohly ordinace začít stěhovat.

Neuvažujete věnovat část vnitřních prostor jako byt pro lékaře?
Tato myšlenka není teď úplně aktuální, protože navržené prostory pro jednotlivé ordinace se zdají být nedostatečné a bude třeba někde pohnout s vnitřní dispozicí. Zdá se, že druhé patro bude plně využito pro zdravotnické účely, takže se ani nevejde původně plánovaná ordinace pro návštěvy různých specialistů. Ti by mohli případně ordinovat v Domově seniorů, kde je prostor na střídání, nebo v některé jiné místnosti, která nebude vytížena na sto procent.

A co byt jako pobídka pro získání třeba dětského lékaře?
Potřeba bytu pro lékaře není v současnosti akutně nutná. Hledání dětského lékaře bude ještě nějakou dobu pokračovat, a pokud by existoval jeho případný požadavek na bydlení, řešili bychom ho v jiné budově. Zatím se nepodařilo sehnat nikoho, kdo by chtěl na Mšensku převzít soukromou praxi dětského lékaře. Jednáme o možnosti zaměstnání dětského specialisty s mělnickou a mladoboleslavskou nemocnicí. Existuje totiž forma zaměstnání pod zdravotnickou organizací, která sama vede celou ekonomiku. Druhou možností je dohoda s lékařem jako osobou samostatně výdělečně činnou.

V čem vidíte největší problém?
Už teď je evidentní, že v současné době se k nám nikdo nepohrne v souvislosti s počty dětí na Mšensku, případně na Vtelensku. Jejich počet zkrátka není optimální, aby obvod zdejšího dětského lékaře byl lukrativní. Proto by případný zájemce šel do podnikatelského rizika, protože jsou s tím spojené náklady na rozjezd praxe ohledně nejrůznějšího vybavení. Ani přejezdy mezi několika ordinacemi nejsou ekonomicky zanedbatelnou záležitostí. V podobném modelu, v jakém fungoval MUDr. Němeček, to půjde obnovit jen těžko. Snažíme se nyní sehnat lékaře, který by praxi vykonával alespoň některé dny v týdnu formou zaměstnání pod nějakou zdravotnickou organizací. Úplně krajní možností, které bych se ovšem rád vyhnul, je situace, v níž by se o zajištění praxe staralo naše město včetně ekonomického zajištění, což by pro nás bylo opravdu velmi náročné.

Nehledáte spojence i jinde při řešení tohoto problému?
Spolupracuji se starostkami Mělnického Vtelna a Liběchova, kde rovněž chybí tato péče. Musíme se snažit zajistit pediatrovi podmínky a klid na práci. Jednám také se zdravotními pojišťovnami o naplnění vládního nařízení, které specifikuje místní a časovou dostupnost zdravotní péče. Mšensko je v tomto směru na hraně, třeba u veřejné dopravy téměř žádný spoj nesplňuje limit 35 minut. Proto tlačíme na pojišťovny, aby nám s tím pomohly.

Jakým způsobem?
Jednak aby garantovaly uzavření smlouvy s lékařem, kterého seženeme, a aby i ony sháněly pediatra ochotného u nás ordinovat a pomohly s případnou související administrativou, stejně tak i krajský úřad. V současnosti přebírá péči o pacienty starší 15 let MUDr. Hartlová. S mladšími musí rodiče do doby, než se nám podaří zajistit ordinaci ve Mšeně, jezdit jinam.

Časový horizont zajištění pediatra ve Mšeně teď asi neřeknete, že?
To ne, ale pevně doufám, že do pololetí, než budeme otvírat zrekonstruované zdravotní středisko, by mohla být v provozu i tato potřebná služba.

Jak běží projekt rekonstrukce Mělnické ulice?
Bohužel zatím probíhá pomalu. Na podzim jsme si na schůzce na krajském úřadě vyjasnili s projektanty, co je třeba, aby se projekt znovu rozběhl. Letos do Mělnické „vletí“ ČEZ, aby zakopal „své“ kabely. Naštěstí se tím neponičí stávající povrchy ulice, protože většina kabelů přijde uložit pod chodníky. Uložení těchto sítí je prvním předpokladem, aby v budoucnu mohla proběhnout kompletní rekonstrukce celé ulice. Pod zemí už je položen vodovod, nyní by měly přijít na řadu dráty a v dalším roce – snad s pomocí evropských dotačních peněz – dokončení celého projektu.

Možnost získat evropské finance tedy stále funguje?
Teď máme nové období s novými prioritami a je jasné, že na dopravní stavby tam bude méně peněz – pro města a obce asi nic, ale pro kraje něco málo ano na silnice vyšších tříd, což tedy naše Mělnická splňuje. Takových měst je ovšem v kraji hodně.  Bude tedy velká konkurence a dá hodně práce, aby náš projekt uspěl. Proto by bylo dobré mít do pololetí připravenu projektovou dokumentaci a pak se pokoušet svůj projekt uplatnit.

Důležitou – řekněme principiální věcí, která nyní hýbe Mšenskem, je projekt rekonstrukce železniční trati Mšeno – Mělník. Na sklonku minulého roku již byly v celém zmiňovaném úseku vytrhány koleje. Někteří občané mají obavy, aby to náhodou neznamenalo úplný konec „naší“ lokálky...
To v žádném případě, protože zrušit dráhu je složitý úřední proces, který by trval řadu let. Navíc je proti tomu obrovský odpor z nejrůznějších stran. Není to tedy na pořadu dne a nikoho to snad zatím ani nenapadlo. Všichni – tedy starostové na trati, krajský úřad v čele s hejtmanem, České dráhy i Správa železniční dopravní cesty – naopak deklarují zájem dráhu obnovit. Potud nic nestojí v cestě.

Ale...
Co stojí v cestě, je pomalé tempo přípravy projektu na SŽDC. Musí proběhnout stavební řízení před drážním úřadem, výběrové řízení na zhotovitelské firmy a tak dále. Tohle všechno jsou místa, kde se věc může nějakým způsobem zadrhnout. Nyní se nacházíme v období projekční přípravy, která je bohužel pomalejší, než bylo slibováno. Teď přišlo pozvání na 2. února, kdy bude představen projekt rekonstrukce, což se ovšem mělo uskutečnit již v polovině prosince. Tady je názorně vidět, jak skluzy vznikají, přes náš neustálý tlak, aby tomu tak nebylo.

Budete vznášet k představenému projektu ještě i své připomínky?
Chceme, aby celý projekt prošel řádnou oponenturou. Jsme domluveni s prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem ČVUT, že prostřednictvím dopravní fakulty zajistí důkladnou oponenturu projektu tak, aby se za uvolněné finance postavilo co nejkvalitnější dílo s co nejvyšší možnou přepravní rychlostí. Chtěli bychom odstranit několik problémů s křížením tratě s polními komunikacemi, protože každý takový přejezd prudce zpomaluje dopravu. Čím méně jich bude, tím lépe. Měla by nastat větší konkurence autům i autobusům. Vize je taková, aby tu osobní vlaky jezdily rychle, v pravidelném taktu a aby byla možnost průjezdu také nákladního vlaku.

Nemáte pocit, že úkol obnovit provoz na této trati do poloviny letošního roku je nereálný?
Ještě pořád je to teoreticky možné, ale nesmí vzniknout žádné další zdržení. Důležitost termínu dokončení rekonstrukce před turistickou sezonou jsme před Vánoci vysvětlovali i generálnímu řediteli SŽDC, když jsme mu v Praze spolu s panem senátorem Voseckým předávali petici. Neustále jsme kladli důraz na dodržení slibovaného termínu (30. červen 2015). Ředitel SŽDC slíbil, že trať Mšeno – Mělník bude v rámci středních Čech jeho prioritou.

Projekt se tedy připravuje. Jsou už připravené i peníze na financování celé rekonstrukce?
Dobrou zprávou je zajištění finančních prostředků na rekonstrukci. Tím, že se státu kvůli malému počtu kvalitních projektů nedaří utrácet připravené prostředky v dopravních stavbách silničních, byla část prostředků převedena na projekty železniční. Proto má SŽDC dostatek prostředků na podobné rekonstrukce, takže v tomto ohledu by letos problém být neměl.

Jaké předsevzetí máte vy osobně v souvislosti s mšenskou tratí?
Letos tu musí projet parní vlak. Když ne na konci prvního pololetí, tak určitě do konce letošního roku.

Karel Horňák