Ranní modlitba„Tato akce byla pro Mšeno požehnáním,“ tvrdí Ludmila Langerová

Mšeno se stalo součástí „Evropského setkání mladých“, které se uskutečnilo ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015 v Praze. Zúčastnilo se ho přes 20 tisíc lidí. Pořádala ho ekumenická komunita Taizé z Francie. Praha nepojala všechny účastníky, proto organizátoři oslovili farnosti a sbory v dojezdu 1 hodiny autobusem od Prahy s prosbou o zajištění noclehů a prostor pro dopolední program.

Vždy po večerní společné modlitbě v pražských Letňanech dovezl večer autobus 46 mladých lidí z 6 evropských zemí do Mšena. Zde spali v rodinách (11 z nich v hostitelských rodinách ve Střemech, Nebuželích a Vysoké Libni), 20 účastníků také v tělocvičně mšenské Masarykovy základní školy. Mšeno navštívilo 15 Italů, 4 Litevci, 6 Němců, 10 Poláků, 1 Ukrajinka a 10 Maďarů. Při loučení v pátek 2. ledna jeden z účastníků ocenil zdejší prostředí a přijetí takto: „Nelitujeme, že jsme nemohli spát v Praze, naopak jsme rádi. Setkali jsme se zde se skvělými lidmi.“ Evangelický farář při té příležitosti zdůraznil: „Byli jste hosty nejen evangelického sboru a římskokatolické farnosti, ale také města Mšena.“

Ředitelka školy Jiřina Trunková rozhodla o bezplatném poskytnutí prostor školy. Její rozhodnutí podpořil i starosta Martin Mach, který ve spolupráci s dalšími zaměstnanci městského úřadu zajistil drobné dárky, které si účastníci odvezli na památku. Největší pozornost při předávání bezpochyby vzbudil stolní kalendář sestavený z výtvarných prací ZUŠ Mšeno.
Česko-maďarský dialog 1
Jak vše začalo? Na začátku listopadu oslovily dobrovolnice z organizačního týmu Taizé z Prahy faráře Šimka, zda by byl ochoten se pokusit zajistit přípravu akce ve Mšeně. Na jeho prosbu o možnost zajištění noclehů zareagovalo několik rodin z evangelického sboru a katolické farnosti a v neposlední řadě vedení mšenské školy obratem přislíbilo možnost přespání až pro 25 lidí v tělocvičně, sprchu, sál pro scházení a kuchyňku.  

Vytvořil se ekumenický přípravný tým složený z organizátorů, ubytovatelů a dalších pomocníků, zástupců evangelické i katolické církve (z farnosti Mšeno a Nebužely), který nakonec pracoval v tomto složení: Michal Šimek, Venuše Svobodová, Ludmila Langerová, Jindřiška a Stanislav Červinkovi, Oxana, Víťa a Kolja Kourakovi, Emílie a Jan Lhotákovi, Marie Nováková, Marie Videmanová, Alena Kaulerová, Lukáš Pavelka, Marie Lachetová, Veronika Skopcová, Ivan Skopec, Anička Skopcová.

Začátkem prosince se na evangelické faře ve Mšeně uskutečnila přípravná schůzka, na které zástupce organizačního týmu Taizé z Prahy konstatoval, že setkání se zcela určitě uskuteční. Apeloval na to, zda by se ještě nenašly nějaké noclehy v rodinách. Ty se nakonec našly, ale ne již ve Mšeně, ale ve Střemech a Nebuželích a ve Vysoké Libni. Ubytovatelé z těchto okolních obcí projevili značnou obětavost, protože v době setkání vozili své hosty každý den ráno na půl devátou do Mšena na ranní modlitby se zpěvem, které se odehrávaly na sále školy.

Česko-maďarský dialog 2Tito lidé toho nelitovali, dobře si totiž pamatovali na podobné setkání, které se uskutečnilo před 24 lety v Praze. Buď tehdy zajišťovali noclehy jako např. Novákovi ze Střem, nebo se tehdejšího setkání účastnily jejich děti. „Když jsem se dozvěděla, že ve Mšeně potřebují noclehy, neváhala jsem ani na okamžik a noclehy jsem nabídla. Dobře si pamatuji na to, co účast na setkání v Praze v roce 1990 znamenala pro moji dceru,“ říká Marie Videmanová z Vysoké Libně. Podobně pozitivní vzpomínky má i farář Šimek na evropské setkání Taizé, které se uskutečnilo na přelomu let 1989/90 v ve Wroclavi.

Ačkoliv se členové přípravného týmu dobře připravili, vše ve škole vyznačili, nebylo jednoduché organizačně zvládnout přijetí účastníků, kteří přijeli autobusem z Prahy v pondělí 29. prosince ve 22 hodin večer. Přes určitý zmatek se vše podařilo zvládnout a příchozí rozdělit k ubytování do rodin nebo do školní tělocvičny.
Poslední ráno v tělocvičně
Program v následujících dnech sestával ze snídaně v rodinách. Pro ubytované v tělocvičně snídani chystaly Marie Lachetová a Veronika Skopcová.  Dík patří paní Magdaléně Vondřichové, majitelce mšenské pekárny, za poskytnutí chleba a pečiva pro snídaně a dalším lidem, kteří poskytli další ingredience jako marmelády, salám, máslo, margarín či vánoční cukroví.

Po snídani se na sále školy od 8.30 h konala společná ranní modlitba spojená s četbou z bible, zpěvy a chvílí ticha. Poté se účastníci rozešli do skupinek, kde diskutovali na předem dané téma. Před polednem odjeli autobusem do Prahy na program sestávající z workshopů, přednášek, diskusí a modliteb. Vraceli se autobusem kolem 22. hodiny. Trochu jiný program měli na Silvestra, odehrával se na sále školy. Od 23 h se konala modlitba za mír mezi národy. Po přivítání Nového roku se konal „festival národů“. Zástupci jednotlivých národů předvedli své tance. Potom se tancovalo společně.
Závěrečné hodnocení
Ráno se šlo do kostela na novoroční bohoslužby. Neobvyklý nápor zažil mšenský katolický kostel. Na na mši přišla většina účastníků setkání. Paradoxně mši navštívil s ohledem na svoji katolickou přítelkyni i student evangelické teologie z Německa. Naproti tomu evangelické bohoslužby navštívil manželský pár z Polska – ona pravoslavná, on katolík. Tak se projevila ekumenicita společenství Taizé.

Po bohoslužbách šli účastníci na oběd ke svým ubytovatelům. Část lidí ubytovaných v tělocvičně byla pozvána na oběd do rodin. Pro ostatní byl připraven oběd na evangelické faře, který uvařila bývalá mšenská starostka Marie Štráchalová s přispěním Aleny Oupické. Po obědě účastníci odjeli do Prahy. Druhý den ráno – v pátek 2. ledna – se hosté po ranní modlitbě rozloučili se svými hostiteli a autobusem odjeli do Prahy. Z očí jim zářila spokojenost. Někteří by se do Mšena rádi přijeli znovu podívat, měli málo času si ho prohlédnout.
Litva se loučí se Mšenem
Při ohlédnutí zpět nezbývá než poděkovat Lukáši Pavelkovi, který uplatnil své znalosti angličtiny při tlumočení z češtiny. Program a lidé ho zaujali natolik, že se chystá vyjet na konci roku na podobné setkání Taizé, které se bude konat ve španělské Valencii. Ludmila Langerová vyslovila přesvědčení, že tato akce zde uskutečněná byla pro Mšeno požehnáním. 
Dobrá nálada před odjezdem
V pátek 9. ledna se konala v evangelické modlitebně beseda se zástupkyněmi organizačního týmu  Taizé z Prahy – dobrovolnicemi Veronikou z Běloruska a Uli z Německa. Přijely do Mšena poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravě ubytování pro  46 mladých lidí ve Mšeně. Dovezly papírovou pohlednici se zimním snímkem vesnice Taizé ve Francii. Na druhé straně stálo poděkování: „Chtěly bychom Vám každému moc poděkovat za Vaši práci a pomoc při uskutečnění setkání Taizé zde v České republice! Moc Vám děkujeme, Bůh Vám žehnej! Veronika a Uli i celý přípravný tým!“  

Michal Šimek