Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Mšeně mapuje velké množství akcí

Statistika: Počet registrovaných čtenářů v roce 2014 činil 223 osob, z tohoto počtu je 109 čtenářů do patnácti let. Počet výpůjček dosáhl 7013 knih a 576 periodik. Knihovnu navštívilo 2 671 čtenářů a 1265 uživatelů internetu. Do knihovního fondu přibylo 356 nových knih (z toho 296 titulů pro dospělé a 60 pro dětské čtenáře).

Akce, které v roce 2014 proběhly v knihovně:
Pro žáky ZŠ Mšeno bylo připraveno 22 besed, jichž se celkově zúčastnilo kolem 400 dětí. Témata besed a vyprávění byla pestrá – báje, pověsti, poezie, příběhy s dětským hrdinou, pohádky, až po  literaturu faktu. Dvakrát knihovnu navštívily i děti z místní mateřské školy, které se knihovnou teprve seznamovaly, s jejím fungováním i například s tím, jak knížka vzniká.
V červnu proběhlo již počtvrté Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu – tak jako každý rok byly děti pasovány knihovnickým mečem a jako dárek dostaly průkazky do knihovny na rok zdarma.
V listopadu začala soutěž pro žáky 2. třídy „Čtenářská liga“, která bude vyhodnocena v červnu. Jedná se o podporu čtení, děti jsou bodovány za výpůjčky a i za různé úkoly, které splní (testy, hádanky apod.).
Ve spolupráci s Klubem seniorů proběhly dvě přednášky – v dubnu Toulky Prahou s podtitulem Pražské zahrady a v říjnu Významné osobnosti Mělnicka (V. Dyk, F. Fridrich, J. Matiegka, O. Wenzl).

Těšíme se, že v novém roce 2015 bude čtenářů i nových knižních titulů přibývat!

Martina Hanzlová