Ing. Martin Mach, starostaVážení občané, dovolte, abych Vám v závěru roku jménem celého zastupitelstva města poděkoval za toleranci a trpělivost, se kterou snášíte pro všechny nepříjemnou stavební činnost v centru města. Infrastruktura města, ale i mnohé stavební objekty dožívají a pro budoucí kvalitní život ve Mšeně je nutné je obnovovat. Týká se to komunikací, všech sítí pod nimi, obecně veřejného prostoru, ale také školských zařízení a bytových domů. Z tohoto důvodu nás bohužel stavební ruch bude obtěžovat i v roce příštím a letech následujících, neboť by bylo nezodpovědné nevyužít současných téměř ideálních podmínek v oblasti financování těchto investic z evropských fondů v kombinaci s příjmy ze skládky TKO.

V několika málo letech se však obnoví rozsáhlá část městské infrastruktury, což zajistí lepší životní podmínky pro všechny, od stálých obyvatel přes majitele rekreačních nemovitostí, návštěvníky našeho regionu, ale i ještě malé, či nenarozené spoluobčany. Věřím, že výsledný efekt realizované „investiční smrště“ nakonec potěší většinu z nás a zvýší atraktivitu města pro jeho obyvatele a návštěvníky, stejně jako pozitivní patriotismus občanů města.

Do nového roku si přeji i nadále konstruktivní atmosféru v zastupitelstvu, pokračování trendu zvýšeného zájmu občanů o dění v našem městě a i jistou dávku štěstí, která bude při realizaci všech naplánovaných akcí potřeba.

Vám, vážení občané, přeji klidné a šťastné prožití vánočních svátků, co nejvíce pohody, odpočinku a dobrých mezilidských vztahů. Do příštího roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve všech oblastech života a doufám, že se naším společným úsilím podaří učinit Mšeno zase o něco krásnější.

Martin Mach, starosta