Masarykova uliceNěkolik obrázků z revitalizace mšenského náměstí

Vážení občané, stavba revitalizace finišuje před zimní přestávkou a firma se snaží dohnat zpoždění, které vzniklo při rozsáhlém archeologickém výzkumu. Z tohoto období vznikly i první vícenáklady na stavbě, tedy kostel sv. Martinazvýšené finanční požadavky Archeologického ústavu na výzkum (více než dvojnásobek původně dohodnuté částky) a náklady firmy na sanaci jam po výzkumu. Tyto vícenáklady zatím nebyly uhrazeny, neboť věříme, že se s námi o ně podělí také kraj, jakožto investor stavby průtahu. Na rozhodnutí krajských radních zatím čekáme.

Další vícenáklady mohou vzniknout v souvislosti s dlážděním chodníků, kdy některé vzory (zejména na náměstí) jsou složitější, než byly uvedeny v soutěžní dokumentaci a i materiálově nákladnější (požadavek památkářů na obnovu původních historických vzorů objevených na starých fotografiích). O této věci se ještě povede řada jednání, a protože se snažíme prostředky šetřit (budou tedy jistě i „méněpráce“), doufám, že ve finále nepůjde o nějaké zásadní zvýšení ceny.
náměstí Míru
Stavba sama by měla do Vánoc skončit zadlážděním co největšího počtu ploch, zejména všech chodníků v Masarykově a dále snad všech pojížděných ploch. Samozřejmě to závisí na přízni počasí, které k nám bylo celý listopad velice přívětivé. U dlažeb se nejedná o finální stav. Jde zejména o to, aby se dalo jezdit a chodit po zpevněném povrchu a odklízet sníh. Na jaře po návratu firmy se bude vše ještě znovu hutnit, dosypávat a opravovat (někde i větší kusy chodníků). Průtah by měl být zprůjezdněn do Vánoc, vše je nyní v rukou mělnického MěÚ, který to musí povolit.
náměstí Míru
Harmonogram, který byl narušen archeovýzkumem, se daří firmě postupně dohánět, a je tedy reálná naděje, že stavbu se podaří dokončit v termínu (včetně Skaliček), tedy na přelomu dubna a května. V tomto termínu bude zároveň známa vybraná firma na rekonstrukci Boleslavské, která – předpokládám – začne v červnu.

Ing. Martin Mach, starosta
foto Ing. arch. Marek Prchal