radnice ve Mšeněbouří se někteří majitelé domů ve Mšeně

Městskou památkovou zónu už ve Mšeně nechceme! To je téma, které na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města vyvolalo ostrou diskusi. Více než sto lidí se podepsalo pod petici za zrušení Městské památkové zóny Mšeno. Majitelé domů i ti, kteří tam žádné domy nevlastní nebo ve městě vůbec nebydlí.

Podle mšenského starosty Martina Macha památkovou zónu vyhlásilo před osmi lety Ministerstvo kultury. A to jediné by ji mohlo také zrušit. „Jak jsme se dozvěděli, několik petic na zrušení památkových zón už ministerstvo obdrželo, ale nikdy k jejich zrušení nedošlo,” konstatoval starosta a dodal, že je otázkou, zda je hlavním problémem skutečně existence památkové zóny, nebo samotný výkon památkové péče, tedy přístup památkářů.

Podepsaným majitelům nemovitostí ve Mšeně se nelíbí, jakým způsobem jim památkáři diktují zásahy při opravách jejich domů. Jsou prý nekompromisní a nepřístupní dohodě. Rekonstrukce se tak prý mnohonásobně prodraží.

Někteří z autorů petice přišli s vedením města na zasedání diskutovat. Nescházel mezi nimi ani Miroslav Hrdlička, jeden z hlavních iniciátorů boje proti památkové zóně a člen petičního výboru. „Je faktem, že nikde nebyla památková zóna vyhlášena bez souhlasu zastupitelstva. Je tak logické, že město má morální povinnost se o občany, které do zóny uvrtalo, nějak postarat. A ať mi nikdo neříká, že z památkové zóny nejde vystoupit,” prohlásil Hrdlička a navrhl, že by město mohlo stavebníkům přispívat na vícenáklady. 
ulice Na Skaličkách
„Nejspravedlivější by bylo, kdyby město poskytlo vlastníkům nemovitostí v chráněné památkové zóně dar ve výši daně z nemovitosti. Tím by se zajistilo, že výše příspěvku bude úměrná velikosti objektu a výši investic,” řekl Hrdlička.

Zastupitelé o příspěvcích, například na výměnu oken, uvažují, je to však ještě otázka dalších diskusí. V případě zavedení příspěvků se dají očekávat oprávněné nároky také od vlastníků nemovitostí v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, což by v součtu znamenalo dotovat opravy drtivé většiny objektů ve městě. To vše v situaci, kdy Mšeno má nejmenší příspěvek ze sdílených daní od státu na občana v rámci velikostních kategorií obcí.

Většina z patnácti zastupitelů se zrušením mšenské památkové zóny nesouhlasí. „Nemyslím si, že by byl problém v samotné zóně, ale v jednání úřednic, které mají památkovou péči na starosti. Na Ministerstvu kultury jsme zjistili, že o jejich jednání vědí. Zřejmě s nimi nemají problémy jen obyvatelé Mšena,” uvedla zastupitelka Hana Nečasová, která si absenci nějaké regulace ve městě nedokáže představit: „Musíme myslet do budoucna. Jestliže by si chtěl někdo udělat na domě pestrobarevnou fasádu, nikdo by mu v tom bez památkové ochrany nezabránil.“

Vedení města od autorů petice postrádá popisy konkrétních situací nepřiměřeného jednání úřednic, o které je požádalo už na minulém zasedání. „Mnohdy se jedná o věci z doslechu od známých, kteří měli s opravami nemovitostí problémy, proto potřebujeme konkrétní příklady, o něž se budeme moci při jednání s dotčenými orgány opřít,” prohlásil zastupitel Jiří Fanta.

Žádali referendumkostel sv. Martina
Během dvouhodinového jednání o památkové zóně mezi obyvateli několikrát zazněl požadavek, aby se mohli rozhodnout, jestli zónu chtějí, nebo nechtějí prostřednictvím referenda. S takovým návrhem ale zastupitelé nesouhlasili.
„Nemyslím si, že je nyní vhodná chvíle na referendum, před nímž je třeba dlouhých diskusí, abychom zbytečně něco nepokazili,“ uvedla zastupitelka Alena Oupická.
Zajedno s ní byla i Hana Nečasová: „Domnívám se, že někteří lidé petici podepsali, protože jim kamarádi vyprávěli, jak to měli s památkáři složité. Kdybych nebyla v zastupitelstvu a neviděla věc i ze druhé strany, možná by tam byl i můj podpis. Referendum by nebylo v této chvíli objektivní. Lidé jsou nabuzení, mnoha z nich se tato záležitost netýká nebo týkat nebude, a podepsali by to, protože slyší od ostatních, že mají problém,“ odmítla referendum Nečasová a připomněla, že nejdříve je třeba jednat o přístupu úřednic s jejich nadřízenými a všemi dotčenými orgány, jako je Ministerstvo kultury, odbor památkové péče a Národní památkový ústav.

Snaha jednat
Dalším jednáním pověřili zastupitelé starostu Macha. Pro referendum zvedli ruku pouze dva z nich. Příznivci razantního řešení, kteří žádali rovnou zrušení památkové zóny, vzápětí rozhořčeně opustili zasedací sál radnice.

text Jiří Říha, foto Karel Horňák