Vyhlášení místního kola výtvarné soutěže pro děti ze Mšena a okolí

Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení EHD 2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž. Město Mšeno se do soutěže přihlásilo a vyhlašuje místní kolo s níže uvedenými propozicemi. Téma: Památky očima mladých. Kategorie: 6 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 let v době uzávěrky soutěže.

Podmínky soutěže
Ø soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města (obce) a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií.
Ø výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm)
Ø je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát
Ø díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
Ø každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněnýmregistračním formulářem – viz níže
Ø počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 3, každý přihlášený může zaslat do soutěže pouze tři svá díla  
Ø zaslaná díla se nevracejí
Ø organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku
Ø vítězná práce v každé kategorii postoupí do celostátního kola