Odpady
S potěšením musím konstatovat, že odpadové hospodářství města se vyvíjí dobře, i když je stále co zlepšovat. Zlepšujícím se tříděním druhotných surovin se posiluje ekonomika našeho odpadového systému, a tak nebude nutno zvyšovat poplatek ani v příštím roce, přestože náklady na svoz vlivem mnoha faktorů stoupají. V krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ jsme po třech čtvrtletích na nadějném třetím místě a napjatě očekáváme výsledky minulého kvartálu, po kterém se letošní ročník soutěže uzavře. Pevně doufám, že se na „bedně“ udržíme a v příštích letech zaútočíme na první místo. Odměnou by nám mohlo v příštím roce být přidělení plastových kompostérů pro domácnosti od kraje na bázi bezplatné zápůjčky.

V minulých dnech proběhl tradiční svoz objemného odpadu. Pro ty, kteří jej nestihli, ale i pro ostatní připomínám možnost odložení komunálního odpadu na městské skládce se značnou slevou, za cenu, kterou platí město, což je letos 326 Kč/t bez DPH. Pokud chcete této slevy využít, vyzvedněte si v pokladně MěÚ patřičný formulář, který odevzdáte při placení na skládce. Sleva bude pokračovat i v příštích letech, až do naplnění skládky.

Emise
Začala nám topná sezóna a s ní obvyklé potíže s emisemi z lokálních topenišť. Myslím si, že je to jeden z největších problémů města, což prokázalo i nedávné „Fórum 10P“, jehož výstupy jsou publikovány v příloze. Problémy, které fórum definovalo, budou následně ověřeny anketou.

Město se snaží situaci řešit pomocí dotačního titulu na výměnu starých, obtížně regulovatelných kotlů s malou účinností za moderní zařízení s minimem emisí. Program běží již tři roky, ale bohužel je málo využíván. Rada města bude brzy diskutovat o jeho možném vylepšení. Bilance je následující – za poslední tři roky zatím přišlo 12 žádostí o dotaci, z nichž 10 vyhovělo podmínkám, a dotace byla vyplacena. Celková poskytnutá částka za toto období činí 150 tis. Kč a s touto podporou bylo odstaveno 10 nevyhovujících kotlů na uhlí s celkovým výkonem 250 kW. K tomu musíme přičíst i instalaci nového 50 kW kotle v sokolovně podpořenou z jiné městské dotace a jeden nový kotel obdobného výkonu v bytovce, na který ještě nebyla doručena žádost. Dále došlo k výměně kotlů v několika bytovkách z vlastních zdrojů majitelů.

Významným plusem pro naše ovzduší by měla být i komplexní rekonstrukce kotelny v základní škole v létě příštího roku. Na tuto akci začne brzo výběrové řízení a doufejme, že tento největší zdroj emisí ve Mšeně již bude příští podzim plně ekologický a sníží výrazně emisní zátěž ve městě. Stovky dalších objektů však čekají na modernizaci topného systému a zamořují ovzduší. Čistší vzduch všem přeje

Martin Mach, starosta