Třetí říjnovou sobotu jsme se sešli již podruhé nejen s dětmi, ale i s velkou účastí dospěláků na „Větráku“, kde se konala drakiáda. Bohužel ani Větrák nám moc větru nedopřál. Každý zúčastněný musel využít i ten nejmenší větřík, aby svého draka dostal do vzduchu. Když nefoukal vítr, byl čas na opékání buřtů a pečení brambor. Krásné slunné odpoledne skončilo pro každého menší odměnou. Takže děti a dospělci, za rok při pouštění draků na „Větráku“!