Park před Základní školou MšenoObnovený park před základní školou oživí kvetoucí růže

Park před Základní školou Mšeno, který byl vysázen po postavení školy v roce 1928, prochází zásadní rekonstrukcí. Zmizely například některé přestárlé dřeviny a nahradily je nové.  Pohled na jednu z nejhezčích budov ve městě tak podle ředitelky školy Jiřiny Trunkové dostal zcela jiný rozměr.

Z jakého důvodu jste se společně s městem rozhodli park před Základní školou Mšeno revitalizovat?
„O obnově parku se hovořilo již dlouho. Park před školou byl krásný, ale během let zastarávaly stromy, květiny, park již nevypadal ani při běžné údržbě, jak by měl. V minulých letech jsme museli nechat porazit dvě nádherné vzrostlé vrby, protože již začaly pukat a ohrožovaly životy lidí. Zřizovatel sledoval možné granty, které by nový park pomohly financovat. Takový projekt vyšel v loňském roce.“

Proč byly v parku před školou vykáceny téměř všechny vzrostlé stromy? Byly krásné, dávaly stín. Prověřoval jejich zdravotní stav dendrolog?
„Ještě před podáním projektu byla arboristy zpracována dokumentace možné nové podoby parku, ve které bylo uvedeno, které stromy a zeleň zůstanou a které by byly vhodné k likvidaci a výměně za nové.“

Jsou v parku nějaké cenné dřeviny?
„Ano, jsou to starý buk a památná lípa. Oba stromy zůstaly zachovány.“

Práce na obnově parkuJaké jsou celkové náklady na obnovu parku a z čeho jsou práce financovány?
„Firma vyhrála výběrové řízení s cenou přibližně půl milionu korun. Z větší části je projekt financován ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Nutno podotknout, že to nemusí být cena konečná, neboť během probíhajících prací došlo k navýšení požadavků investora a jsou realizovány i takzvané vícepráce, se kterými projekt nepočítal. Je to například betonové zpevnění nájezdů pro vysypávání otopu.“

Jak byla vybrána firma, která revitalizaci parku realizuje?
„Firma OK Garden byla vybrána na základě regulérního výběrového řízení, ve kterém všechny přihlášené firmy musely splnit předepsané podmínky. Firma OK Garden je splnila nejlépe. Webové stránky i reference firmy jsou velmi příznivé. Na počátku stavby nikdy nepoznáte, jak kvalitně a s jakým výsledkem vybraná firma bude pracovat. Co se týká neustálého poukazování na to, že ve firmě pracující i dělníci „jiných“ národností, chtěla bych za sebe říci asi tolik – je zcela jedno, kdo pracuje, ale důležité je s jakým výsledkem. To, jak „tito“ dělníci pracují, je věc vedoucího stavby, resp. ředitele firmy. Ten určuje technologii a pracovní postup, jakým stavba bude realizována. Stavět, sázet a dláždit přece nemusí umět jen Češi…“

Můžete popsat, k jakým úpravám vlastně během revitalizace došlo a ještě dojde? A kdy by měly být práce ukončeny?
Začnu od konce, práce by měly být dokončeny 30. listopadu 2011. Přesné úpravy jsou uvedeny v projektu revitalizace parku a jsou k dispozici na městském úřadě. Jen namátkou k úpravám – obnova travní plochy, založení nového růžového záhonu v centrální části, obnova chodníků, nově vytvořený mlat kolem chodníků (za mých školních let tam býval písek, který ale za léta zarostl trávou…), omlazení živého plotu.“

Park by měl sloužit především dětem. Bude v parku i dostatek hracích prvků pro děti?
„Park byl kdysi projektován jako klidová zóna, o jeho další využití o dětské hrací prvky se zasloužila bývalá paní ředitelka. Těší nás, že park se stal také místem her a odpočinku. Po samotné revitalizaci parku nepočítáme s žádnými dalšími novými herními prvky, a to z prostého důvodu – nedostatku financí. Nová herní sestava by stála kolem osmdesáti tisíc korun. Stávající herní prvky ale v parku zůstanou.“

Jak to bude s bustou T. G. Masaryka, která má být přemístěna z náměstí před školu? Občané se na předminulém veřejném zasedání zastupitelstva vyjádřili, že busta by vzhledem k jejímu provedení byla před školou spíše pro ostudu.
„Na tuto otázku nejsem zcela kompetentní odpovídat. Ale vím, že zatím před školu bude přesunuta busta z náměstí. Bohužel nejsou peníze na nové sochařské dílo. Na druhou stranu si myslím, že v novém parku u školy najde busta důstojné místo.“

Co na revitalizaci parku říkají děti ze školy a kolegové?
„Děti zatím vidí úpravy parku, nikoliv jeho finální podobu, takže i jejich komentáře se týkají především probíhajících prací. Ale společně s dospělými hodnotí kladně skutečnost, že je teď na školu „lépe vidět.“ Na závěr bych chtěla říci, že i když dnes park vypadá jako „oraniště“, věřím, že již v příštím roce se budeme těšit ze zeleně trávníku a barevnosti květin.“

Jiří Říha