Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů stanovuje úhradu poplatku do 30.4. každého roku, přesto v letošním roce dosud nezaplatilo za evidované psy 9 držitelů psů, čímž městu dluží 2.600,-- Kč.

Na rozeslané výzvy adresáti nereagují. V této záležitosti upozorňuji na skutečnost, že stejně jako u poplatku za TKO, ale i u dalších místních poplatků, lze i tento poplatek navýšit až na trojnásobek a nebude-li zaplacen v náhradní lhůtě, budeme nuceni přistoupit k vymáhání ( exekuce na mzdu, na účet,....).

Dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů má poplatník povinnost do 30 dnů ohlásit skutečnost, že psa již nevlastní. Pokud takto neučiní, poplatková povinnost stále trvá.

Ivana Krúpová, správce poplatku, MěÚ Mšeno

.