Vážení občané,

rád bych se vyjádřil k otevřenému dopisu pana Flígla o revitalizaci centra města, který vyšel v posledních Mšenských novinách. Především budu reagovat na první část tohotodopisu, která se týkala prezentace stavebního projektu občanům.

Musím s plnou zodpovědností konstatovat, že v článku byla uvedena celá řada zavádějících a nepravdivých informací o rozsahu a četnosti projednávání jednotlivých částí projektu. Ti občané, kteří se o své město zajímají, dobře vědí, že byl projekt před zahájením prací několikrát projednáván na specializovaných veřejných setkáních, informace o něm byly zveřejňovány v Mšenských novinách, projektová dokumentace byla dlouhodobě vystavena na sále radnice apod.

Nehodlám tímto článkem rozpoutat jakoukoliv mediální přestřelku, své názory sdělím panu Flíglovi osobně. Jsem však přesvědčen, že proti takovýmto účelovým článkům zastupitele města je nutné se veřejně ohradit. Na kritický názor má jistě každý právo. Nesmí však použít nepravdivé informace a na nich pak stavět kritiku starosty a zastupitelů. Takto se v demokratickém světě dialog nevede.

Václav Novák