Hloveckou studánku přišly přivítat do nové doby desítky lidí

Po půl století se do Hlovecké studánky ve Mšeně opět vrátila voda. Zchátralá stavba, jejíž historie se začala psát na sklonku osmnáctého století, se opět změnila v příjemné místo, kde se často setkávají místní lidé i přespolní návštěvníci.

Druhou srpnovou neděli byla u studánky velká sláva. Nadšenci z mšenského okrašlovacího spolku ji po opravě předali veřejnosti. Právě u Hlovecké studánky se už od roku 1780 scházeli lidé z celého města, aby naplnili své putny pro Mšeno tak drahocennou vodou.
Hlovecká studánka
Studánka, do níž se schází po devíti schodech, bývala dlouhou dobu jediným nejbližším zdrojem pitné vody. Teprve po devadesáti letech Mšenští objevili vodu na vrchu Spravedlnost, kterou dopravovali potrubím do jediné kašny na náměstí. Potom už zájem o Hloveckou studánku upadal. Zhruba v polovině minulého století ji zasypaly tuny zeminy a kamení. Rozpadla se totiž skála, k níž byla přistavěna pískovcová klenba, a následně se zřítilo i průčelí studánky. Po vodě tak už nebylo ani památky. Členové nově obnoveného Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí se loni na podzim rozhodli, že zapomenutou studánku zachrání.

A podařilo se! Dobrovolníci si však museli ke studánce nejdříve proklestit cestu, pak likvidovali nálety a plevele, odstraňovali obrovské pařezy. Na podzim ještě vybudovali lávku přes potok. Do dalších prací se pustili až na jaře. To už je čekalo vyvážení materiálu, jímž byla studánka do dvou třetin zasypána. Ze studánky tak postupně vyvozili asi tisíc koleček hlíny a kamení, vynosili desítky zasypaných pískovcových kvádrů.

Studánka se svým zachráncům jednoho květnového dne odměnila. Z pramene ve skále opět vytryskla voda. Všichni měli obrovskou radost! „Stále jsme doufali, že se voda objeví. Byla to pro nás ta největší odměna,“ řekla členka okrašlovacího spolku Irena Mačátová.
Hlovecká studánka
Cestu do Hlovce si nyní nachází stále více Mšeňáků, kteří se mohou podívat na místo, odkud jejich předkové nosili vodu do svých domácností. Na slavnostní otevření dorazilo sto padesát místních i přespolních návštěvníků, pro které dámy ze spolku přichystaly různé dobroty. Akci zpestřily hudebním vystoupením žačky hudebního oboru ZUŠ Mšeno pod vedením dr. Josefa Šebesty. Zazněly písničky o studánce a také původní hymna Okrašlovacího spolku.
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí dostal na revitalizaci studánky dotaci padesát tisíc korun od Nadačního fondu Veolia. Jeho ředitel Jan Dolínek spolu se starostou města Martinem Machem a zástupci spolku naplnili při nedělním setkání první putnu vodou z oživené studánky.
Hlovecká studánka
Spolek podpořila Stavební společnost Guttenberg, která sponzorsky zajistila náročnou opravu průčelí studánky a výstavbu klenby, jež nahradila rozpadlou skálu. Všem za jejich práci a podporu patří velký dík!

Poděkování patří také místním podnikatelům za jejich dary, které věnovali na zajištění občerstvení – Lahůdky Libor Walter, Řeznictví Zdeněk Píč, Květinářství Květa Živná.V neposlední řadě bych rád poděkoval všem členům spolku za jejich nadšení a práci, protože bez nich by se tato akce uskutečnit nemohla. A všem ostatním přeji, ať se jim u studánky líbí!

Za Okrašlovací spolek

Jiří Říha