Ve Mšeně odstartoval premiérový ročník Výtvarné prázdninové školyPrázdninová škola

Některé děti letos možná nebyly u moře, ale odnášejí si moře zážitků z „Výprav“, které absolvovaly v Základní umělecké škole Mšeno. První týden (25. – 29. 7.) pod názvem „Výpravy po stopách pravěkého zvířete“ – a druhý týden (1. – 5. 8.) „Výpravy do království živlů“. Ve Výtvarné prázdninové škole ve Mšeně se sešly desítky dětí (a nejen dětí) z různých koutů našeho regionu. Škola nabídla všem účastníkům zajímavou možnost prožití volného času, možnost získat nové zkušenosti.
Prázdninová škola
Pořadatelem byla Základní umělecká škola Mšeno ve spolupráci s Volným časem na venkově, Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí a Domovem seniorů ve Mšeně. Velké poděkování patří realizačnímu týmu – Monice Chmelařové, Zuzaně Hokešové, Adélce Kummerové, Marii Sekowské, Aleně Vašíčkové, Jitce Trevisan, Štěpánce Hlavaté, Janě Blažkové, Marcele Prieložné a Petře Machové. Výtvarná prázdninová škola nabídla nové techniky, náměty a prožitky z tvůrčích aktivit nejen dětem, ale i pedagogům.
Prázdninová škola
Během deseti dnů hledali účastníci možnosti vyjadřování svého já a důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti. Vytvořili jsme prostor bez zábran a hranic, který umožnil dětem hrát si se svými vrstevníky i s dospělými a objevovat krásy Mšenska na Výpravách po stopách pravěkého zvířete a Výpravách do království živlů přiblížily formou hry celou řadu témat ze života. Zahrada školy ožila a zaplnila se přístřešky, stany a obydlími. Většinu materiálu nám sponzorsky věnoval pan Kulštejn. Děti si zde vytvořily zázemí pro své hry a objevné cesty. Každé obydlí bylo originální a zkonstruované do nejmenších detailů.
Prázdninová škola
Příjemně nás překvapil zájem dětí (nejen našich žáků), pedagogů, ale i rodičů, kteří v nás vložili důvěru při prvním pořádání takovéto akce. Výtvarné prázdninové školy se zúčastnilo celkem devadesát devět dětí a deset pedagogů pracujících s různými věkovými kategoriemi. Museli jsme odříct desítky zájemců, kteří chtěli školu absolvovat, ale rozhodli se až na poslední chvíli.
Prázdninová škola
Zorganizovat podobnou akci nebylo lehké, ale realizační tým byl zárukou úspěchu. Spokojenost dětí i rodičů byla největší odměnou za vynaložené úsilí. O všechny bylo postaráno po všech stránkách – nechybělo materiálové vybavení, tvůrčí ateliéry, výlety za krásami Kokořínska. Vše doplňovala výborná kuchyně Domova seniorů ve Mšeně. To vše i s obědem jsme zvládli v denní režii 150 Kč na osobu.
Prázdninová škola
Neocenitelnou pomoc poskytli i všichni nadšenci a sponzoři, kteří školu podpořili (pan Kulštejn, paní Pavlík – Šimonková a také Muzeum Eduarda Štorcha v Lobči).

Největší dík ale patří bezpochyby dětem, které vytvořily desítky výtvarných děl a artefaktů i v přírodě. Land-artové etudy obohatily vnímání krás Kokořínska.
Prázdninová škola
Hlavním úkolem Výtvarné prázdninové školy bylo nabídnout aktivní vyplnění volného času o prázdninách dětem i dospělým – s podtitulem „Pojďte s námi na výzvědy chodit denně do přírody“. Program začínal v osm hodin ráno a končil vždy ve čtyři odpoledne. Děti z Mělníka a okolí cestovaly vlakem do Mšena již brzy ráno.

Týdenní program zahrnoval objevné výtvarné techniky kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby, výtvarné experimenty, land–artové etudy, hry podporující rozvoj poznání a fantazie. Šlo nám o vytvoření tvůrčího a bezpečného prostředí pro děti od čtyř do patnácti let.
Prázdninová škola
Rodiče nás každý den povzbuzovali v našem úsilí. Řada z nich si určitě uvědomuje skutečnost, že rozvíjení tvořivosti je jednou z nejlepších a nejdůležitějších věcí, které mohou pro své děti udělat. Vlastní tvořivost je totiž studnicí, z níž člověk bude moci celý život čerpat uspokojení a útěchu. Pro ZUŠ to byla ohromná zkušenost a impuls k dalším pravidelným aktivitám ve školním roce.
Prázdninová škola
Účastníci prázdninové školy se seznamovali s výtvarnými technikami plošné i prostorové tvorby a také s historií. K akcím patřily například performance, happening, divadelní představení, cvičení, četba, poslech hudby, aktivní hra i na vytvořené hudební nástroje, módní přehlídka, společná práce dětí a seniorů v rámci ergoterapie v Domově seniorů ve Mšeně, stavba obydlí a skrýší na zahradě školy, instalace pišišvorů ve Františkově aleji a v neposlední řadě poznávání nových kamarádů při hrách.

Některé děti letos možná nebyly u moře, ale odnášejí si moře zážitků z „Výprav“, které absolvovaly v naší prázdninové škole. Většina programu byla připravena dopředu, ale i momentální nápad byl cenný a mohl se spontánně realizovat. Vznikly i nové techniky – objev rotační kresby – hypnotica T. Knespla a P. Zavadila. V září ve Mšeně proběhne výstava výtvorů a fotografií z této akce.
Prázdninová škola
Výtvarná prázdninová škola nebyla poslední letní akcí. ZUŠka dále organizovala Folklorní festival Mšeno (s partnery městem Mšenem a Středočeským krajem), který proběhl 20. srpna v areálu Městských lázní ve Mšeně. Poslední víkend v srpnu proběhl II. ročník Kokořínské dřevotřísky (sochařské sympozium) pro všechny zájemce o prostorovou tvorbu.
Prázdninová škola
Chceme dál školu spojovat s kulturním životem ve Mšeně a překonávat různá úskalí na cestě za naším cílem. Není ani tak důležité, co s dětmi děláme, jako to, jak se přitom všichni cítíme. Žáci vnímají intenzivně klima školy a vědí, že je zde o ně zájem. My jsme připraveni rozšiřovat tvůrčí horizonty za hranice každodennosti. Tvořiví lidé bývají často veselí, oplývají radostí ze života a umí si hrát. Mezi tvořivou činností a hrou existuje úzká vazba. Hra je metoda, prostřednictvím které se ze závislých dětí stávají cestou poznání nezávislí dospělí. Umět se najít a být sám sebou v aktivním životě je naším cílem. Děkujeme všem za úžasné letní zážitky a těšíme se na příští Výtvarnou prázdninovou školu ve Mšeně.

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno