Nově upravený silniční zákona platí od 1. srpna

Od pondělí 1. srpna 2011 začala na českých silnicích platit nová úprava silničního zákona č. 361/2000 Sb. Některá paragrafová znění byla jen upravena, někde dodány věty či změněna slova, jinde přibyly celé odstavce a paragrafy. Jedna z velkých změn, která se dotkne řidičů samotných, bude nové bodové hodnocení.

První věc, které si každý v bodovém hodnocení všimne, je skutečnost, že naši zákonodárci úplně vypustili jednobodové tresty. Takže např. za nesvícení přes den, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu či nerespektování příkazové či zákazové značky nyní bude hrozit „jen“ pokuta. V jiných případech bylo při porušení zákona přistoupeno k tvrdším trestům, kde bodové hodnocení je nyní větší.

- vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno
- předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno
- řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
- ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
- porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečností pás při přepravě dětí
- porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užití ochr. přilby
- pokud řidič pojede v protisměru na dálnici či silnici, nebo se bude otáčet či couvat v místech, kde to není povoleno
- za neposkytnutí první pomoci při dopravních nehodách

To je jen malý výčet změn bodového hodnocení. Některé prohřešky naopak byly bodově sníženy. Přestupky, které měly správní charakter, např. řízení vozidla bez registrační značky či s jinou registrační značkou, bude nyní řešeno pokutou, neboť tyto přestupky svou povahou nesouvisí s bezpečností provozu.

Co se týká požití alkoholu před a během jízdy, do 0,3 promile alkoholu v krvi nebude trestáno (dosud 3 body). U takto nízké a obtížně zjistitelné hladiny alkoholu zůstává jen pokuta. U hodnoty nad 0,3 promile dochází k zvýšení trestných bodů ze 6 na 7.
Telefonování za jízdy bude nyní ohodnoceno dvěma body, místo dosavadních tří.
Povinnost zimního obutí na vozidlech nakonec dostalo také novou úpravu. Ze silnic zmizí dopravní značky zimní výbava. Nově toto nařízení upravuje § 40a z. č. 361/2000 Sb.

Nově byl taktéž vytvořen § 79a, který pojednává o měření rychlosti vozidel. Zde se hovoří o součinnosti mezi obecní policií a Policií ČR, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, kdy obecní policie tuto činnost vykonává na vyhrazených místech určených Policií ČR.

Malá změna nastala i ve výměně řidičských průkazů. U průkazů vystavených:
- od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010
- od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012
- od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013

Nové paragrafy 125c, 125d, 125e se zaměřují na přestupky, správní delikty a společná ustanovení.
Každý účastník silničního provozu – ať už cyklista, motocyklista, chodec či řidič motorových vozidel – by si nové změny silničního zákona č. 361/2000 Sb., měl řádně pročíst, zapamatovat a hlavně respektovat! U některých přestupků lze nyní velmi rychle přijít o body a následně řidičský průkaz. Policisté z Územního odboru PČR Mělník žádají občany, aby se s novými pravidly silničního provozu seznámili, neboť „neznalost zákona neomlouvá“ a v mnohých případech by bylo zbytečné, kdyby museli platit uložené blokové pokuty.