Archeologové středních ČechOd 13. srpna do 30. září bude na radnici ve Mšeně otevřena výstava Archeologové středních Čech, která vznikla k poctě prof. J. L. Píče, mšenského rodáka, jehož 100. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme. Výstava stručně seznámí návštěvníky s životními osudy Josefa Ladislava Píče, Jana Hellicha, Klimenta Čermáka a Václava Krolmuse. Všichni jmenovaní se narodili a působili ve středních Čechách a všichni se zapsali zlatým písmem do dějin naší archeologie. Na výstavě budou k vidění především některé z jejich četných archeologických nálezů. Zvláště atraktivní je například výbava žárového hrobu doby římské z Dobřichova nebo soubor keltských bronzů, které zapůjčilo Národní muzeum. Další velmi hezké ukázky pravěkých předmětů zapůjčila muzea v Poděbradech a Čáslavi. Výstava je doplněna ukázkou nálezů z místních lokalit Mšeno, Sedlec a Hradsko. Pro zvídavou mládež bude připraven doprovodný program s archeologickou tématikou.
Archeologové středních Čech
Pořádající muzea a instituce: Městský úřad Mšeno, České muzeum stříbra Kutná Hora, Národní muzeum Praha, Polabské muzeum Poděbrady, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Regionální muzeum Mělník. Autorky výstavy a doprovodného programu: RNDr. Jana Králová a Stanislava Doležalová, DiS. Na přípravě výstavy se dále podíleli: Karel Zabilanský, Ing. Luboš Král, PhDr. Alena Veselá, Irena Cudlínová, Mgr. Marcela Prieložná a Jiří Hartman.

Několik slov úvodem
V tomto roce uplyne 100 let od smrti prof. PhDr. Josefa Ladislava Píče. Jubileum nejvýznamnějšího českého archeologa konce 19. a začátku 20. století bylo hlavním impulsem pro uskutečnění této výstavy. Rádi bychom však širší veřejnosti představili také dva současníky profesora Píče.
Archeologové středních Čech
Prvním z nich je PhMr. Jan Hellich, lékárník z Poděbrad, nadšený amatérský archeolog, dlouholetý Píčův spolupracovník a blízký přítel. Připomeňme ještě, že letos uplyne 80 let od jeho smrti. Druhým je Kliment Čermák, ředitel školy v Čáslavi, který se kromě archeologie věnoval historii, numismatice a muzeologii. Hellich i Čermák stáli u zrodu muzeí ve svých rodných městech a jejich snahy byly souběžné s prací prof. Píče v Národním muzeu.
Archeologové středních Čech
Kromě těchto velikánů připomínáme výraznou osobnost Václava Krolmuse, který několik let působil ve Mšeně jako kněz. Byl nadšeným a neúnavným průkopníkem na poli rodící se vědy a svou prací se zařadil ke starší generaci otců české archeologie. Letos uplyne 150 let od jeho úmrtí.

Výstava, kterou můžete shlédnout, vznikla z větší části v Kutné Hoře, kde byla představena v trochu odlišné podobě. Nemohla by se však vůbec uskutečnit bez ochotné spolupráce muzejníků z Národního muzea v Praze, Polabského muzea v Poděbradech, Městského muzea a knihovny v Čáslavi a Regionálního muzea v Mělníku. Ze sbírkových fondů těchto muzeí pochází většina vystavených archeologických exponátů, archiválií i literatury.

Archeologové středních ČechArcheologové středních ČechArcheologové středních Čech