Vážení občané, v posledních týdnech a dnech došlo na realizaci některých velkých projektů města, na nichž jsme roky pracovali. Začalo tak dlouhé, náročné a pro mnohé nepříjemné období, kdy se budeme muset potýkat s doprovodnými jevy staveb, jako jsou uzavírky, hluk a prach a špatný přístup k obchodům, ztížené parkování apod. Budeme se všemožně snažit negativní dopady snížit a uvítám osobně všechny návrhy, které situaci zlepší. Prosím vás o trpělivost a spolupráci, neboť věřím, že ve výsledku přinesou tyto zásadní rekonstrukce všem prospěch a město bude o poznání krásnější.

Revitalizace
Po velkých problémech na startu (výběrové řízení, spolupráce s krajem a dalšími úřady) se stavba konečně rozjíždí v plném rozsahu, se značným zpožděním proti původním předpokladům. Na tomto zpoždění město nenese žádnou vinu, způsobily jej jiné instituce, avšak neúprosný termín nutného dokončení stavby do května 2012 nám nikdo neprodlouží. Bude to tedy pro všechny zúčastněné velmi náročné, když navíc stavba neprobíhá s vyloučením veřejnosti, tedy obchody musí zůstat otevřené a přístup k nim umožněn.

První etapa (Masarykova ulice) by měla být dokončena do konce prázdnin, v druhé (největší) bude uzavřen průjezd náměstím a Jateckou ulicí (mezi radnicí a kostelem) a měla by být hotova do konce roku a třetí etapa (křižovatka Masarykovy, Karlovy a Mělnické) se chystá na jaro. To jsou však jen plány, až čas ukáže, nakolik jsou reálné. Na některých místech navíc zároveň probíhá záchranný archeologický výzkum, který je předepsán zákonem.

Rád bych všechny požádal, aby pokud je to možné, omezili jízdy autem přes střed města a neparkovali na místech, která budou označena přenosným dopravním značením. Prioritně je nutné zajistit pohyb vozidel stavby, zásobování obchodů a autobusovou dopravu.

Ulice Na Skaličkách
Oprava této ulice se bohužel také zpozdila (měla být hotova před revitalizací) z důvodu obtížného získání stavebního povolení, resp. souhlasů majitelů nemovitostí v ulici a také přístupem mělnického stavebního úřadu. Nakonec je povolení na cestě, ale ještě nás čeká soutěž na dodavatele a potom realizace. Věřím, že se vše stihne do podzimních dešťů.

Mateřská škola
Po značných komplikacích u výběrových řízení (proběhla opakovaně) se na poslední chvíli podařilo stavbu 20. 6. zahájit a nyní nezbývá než doufat (a důkladně dohlížet), že se velká rekonstrukce (okna, osvětlení, vytápění, střecha, zateplení) povede do půlky srpna, aby mohl nastat generální úklid a opětovné nastěhování školky. Tato fáze by měla nastat po 19. 8. a zaměstnankyně školky jistě ocení, pokud jim při úklidu někteří rodiče pomohou. Děkuji předem!

Lesní cesta v Boudecké rokli
Další stavební akcí před zahájením je rekonstrukce lesní cesty z Vojtěchova Boudeckou roklí až k rozcestí na Droužkově, včetně mostku přes Pšovku. Opravy zřejmě začnou v červenci či počátkem srpna rekonstrukcí mostku a poté v září a říjnu přijde na řadu cesta včetně odvodnění. Cesta získá nový kvalitní štěrkový kryt a bude přínosem jak pro přírodu (zmenšení vodní eroze, zvýšení zasakování dešťových vod), pro lesní hospodářství města, ale i pro širokou veřejnost - zejména pro milovníky cyklistiky.

Základní škola
Rekonstrukce školy (rozsahem obdobná školce) je v závěrečné fázi tvorby prováděcích projektů, podle kterých budou v létě soutěžit dodavatelé, aby tato náročná akce byla dokonale připravena k realizaci příští prázdniny.

Všechny tyto akce (kromě Skaliček) jsou financovány z větší části z evropských dotací. Další dotace jsme získali pro letošní rok od Středočeského kraje, bude tedy velmi těžké vše zvládnout. Kromě realizace a přípravy již schválených akcí se věnujeme i přípravě nových, a to zejména projektu odkanalizování Sedlce (vstupuje do územního řízení po dlouhém období získávání souhlasů majitelů pozemků a dotčených orgánů a přepracovávání projektu), projektů rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitách, kde bude kopat ČEZ, a nově uvažujeme o oživení projektu odkanalizování oblasti u nádraží. Co se týče akcí ČEZu, tak zatím na tento rok jejich investiční komise neschválila zahájení žádného z připravených projektů ve Mšeně, další schvalování proběhne v srpnu či září. Další z projektů v (letité) přípravě je i rekonstrukce mostku v Ráji, který je v havarijním stavu a v tomto měsíci mu byl Ministerstvem kultury ČR přidělen status památky chráněné státem.

Naštěstí jsou i jiné radosti než stavby, a tak dovolte, abych vás pozval na letní kulturu či na výlet. V obřadní síni probíhá krásná výstava historických fotografií Mšena, kterou připravil pan Jiří Říha, za což mu vřele děkuji. Připravuje se rozsáhlá výstava Archeologové středních Čech k uctění památky významného mšenského rodáka prof. J. L. Píče. V letošním roce uplyne 100 let od jeho úmrtí, při této příležitosti bude vydána a v prodeji numismatická vzácnost – pamětní medaile ve stříbře a bronzu, proběhne série odborných přednášek a varhanní koncert. To vše se uděje dne 13. srpna, výstava potrvá až do konce září. Příznivce tance a rytmů populární hudby zvu na „Anenskou“ taneční zábavu na koupaliště, která se uskuteční za příznivého počasí dne 30. 7. za hudebního doprovodu Kindlových.

Od 1. června opět jezdí letní cyklobus v pátky, soboty a neděle ve směru Dubá–Doksy. Využijte této příležitosti k poznávání našeho širšího okolí či návštěvě Máchova jezera!

Na závěr bych přidal pár pozvánek ke sportu – aktivně se můžete protáhnout na novém víceúčelovém hřišti za školou, nebo se zúčastnit tradičního amatérského Kokořínského triatlonu (pořádá Sokol Mšeno) či alespoň aktivně fandit na dvou červencových závodech ploché dráhy ve Mšeně. Pěkné léto všem přeje

Martin Mach, starosta