Ve středu 15. června se v Rytířském sále hradu Kokořín uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů odborného učiliště Kanina s předáním výučních listů. ZUŠ Mšeno, se kterou učiliště spolupracuje, byla k tomuto aktu přizvána zvláště proto, aby mimořádné okamžiky v životě absolventů i jejich rodičů hudebně doprovodila. Společně s ředitelem školy Ing. Jiřím Fantou byla přítomna i Veronika Vrecionová, senátorka za Mělnicko a Prahu – východ, a Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno.

Po uvítací řeči Ing. Fanty zazněly tři písně z českých filmových pohádek: Na sedmém lánu, Šípková Růženka a Lásko má, já stůňu. Interpretkou byla studentka sólového zpěvu v ZUŠ Mšeno Kristýna Hrušková, žákyně 6. třídy ZŠ Mšeno, za klavírního doprovodu svého učitele PhDr. Josefa Šebesty, PhD. Kristýna navzdory svému mládí patří již mezi zpěvačky s vlastním estetickým cítěním, což její zpěv umocňuje.

Koncertní vystoupení jsou důležitým odrazištěm k sebedůvěře a k sebepoznání pro všechny studenty hudebního oboru ZUŠ Mšeno. V letošním školním roce 2010-2011 jich všichni naši studenti absolvovali čtyři povinně, ti nejlepší pak dvojnásobek i více. I na studentce Kristýně Hruškové je evidentní, jak žáci naší školy po každém absolvovaném koncertu mentálně vyspívají a umělecky rostou. Děkujeme za krásný kulturní zážitek.

Dr. Josef Šebesta