Ze slavnostního otevřeníZe slavnostního otevřeníZe slavnostního otevření

Za základní školou bylo otevřeno víceúčelové hřiště

Touha po novém hřišti za základní školou byla dlouhodobá, vedení ZŠ chtělo uvést sportoviště do stavu odpovídajícím potřebám dnešní doby. Snahu měla nejprve škola, v minulém volebním období ji podpořila i radnice. V r. 2007 byl vypracován projekt, od r. 2008 se zúčastnění pokoušeli získat dotace.

„V prvním roce jsme se žádostí neuspěli,“ potvrdil Martin Mach, mšenský starosta. „Další rok byla soutěž vypsána znovu, ovšem s omezenými financemi (do 6 mil. Kč).“ Projekt byl tedy seškrtán a rozdělen na 2 fáze. „Kvůli úsporám jsme přišli o 1 dráhu, oplocení, osvětlení, obslužný objekt a další věci,“ dodal Mach. „Přepracovaný projekt byl podán v r. 2009 ve spolupráci s Ing. Kazdou a k našemu překvapení byl přijat počátkem léta 2010.“

V srpnu byla vypsána soutěž. Její podmínky se zdály tvrdé, někteří účastníci se odvolávali a Úřad regionální rady, ač nenalezl žádná pochybení, po dlouhém jednání s právníky doporučil soutěž zrušit a na podzim 2010 vypsat novou. Její vítěz byl znám na přelomu října a listopadu. Koncem listopadu bylo předáno staveniště firmě Linhart s. r. o. z Brandýsa, která se okamžitě snažila stihnout co nejvíce zemních prací. Zima však přišla poměrně brzy, a tak po 14 dnech byly práce zastaveny.

O to větší byly obavy, zda zima nepotrvá příliš dlouho, protože spousta prací potřebuje dobré počasí. Naštěstí zima odezněla poměrně brzy, počátkem dubna se firma na staveniště vrátila a začala pracovat v obdivuhodném tempu. Po srovnání terénu přišly na řadu podkladní vrstvy. Do konce dubna bylo vše připraveno na pokládání nejprve asfaltové a následně polyuretanové vrstvy, což má přísné technologické podmínky. Počasí naštěstí vydrželo, 14 dní před termínem bylo hotovo, opravovaly se jen drobné detaily. „Smekám před výkonem dodavatele, byl to opravdový koncert,“ chválil brandýskou firmu mšenský starosta.

Ve středu 1. června bylo nové hřiště předáno do užívání. Slavnostního aktu se zúčastnil Dr. Milan Němec, středočeský radní, Ing. Martin Mach, mšenský starosta, a Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka ZŠ Mšeno. Mezi čestnými hosty se rovněž objevili zástupci okolních obcí.

Na otázku, jak bude vypadat provoz hřiště, odpověděl Ing. Mach: „Rada města již projednala provozní řád podle zkušeností stavitelské firmy. Zajistili jsme správce (p. Jaroslav Živný), který bydlí v souseství, a pořídili jsme i drobné vybavení. Od soboty 11. června běží provoz hřiště v běžném režimu.“ (Podrobnosti o cenách pronájmu najdete v usnesení rady města č. 15 na straně 2 tohoto čísla MN.)  

Partner projektu – Sokol Mšeno – se zavázal, že dvakrát ročně uspořádá nějaké sportovní klání (např. nohejbalový turnaj dospělých a atletické závody pro děti). „Dále chci konzultovat ve svazku obcí Máchův kraj myšlenku na pořádání pravidelných regionálních sportovních akcí, např. O pohár Máchova kraje,“ závěrem dodal Martin Mach.

Karel Horňák