Posezení při kávěs tématem „Duch svatý v perspektivě potřeb současného světa“ se uskutečnila v evangelickém kostele ve Mšeně v pátek 10. června. Zúčastnily se jí tři desítky lidí z mšenských křesťanských společenství (římskokatolická farnost a evangelický sbor) včetně kněze Bohuslava Bártka a faráře Michala Šimka.

Smyslem setkání nebylo pouze sejít se za zavřenými zdmi kostela, ale uvědomit si, že dary Ducha svatého neboli duchovní inspirace a obdarování nejsou určeny pouze členům církví a účastníkům bohoslužeb, ale také například učitelům, vědcům či politikům. V tomto smyslu byly zaměřeny i přímluvné modlitby, např. za obyvatele Mšena i okolních obcí. Po bohoslužbě se její účastníci sešli v modlitebně vedle kostela k besedě při čaji a kávě. Všichni se shodli, že šlo o užitečné a zcela určitě ne poslední setkání.

Michal Šimek