Věšíme ptačí budkyVěšíme ptačí budkyPoslední únorovou neděli po obědě jsme společně vyrazili vítat příchod jara do Františkovy aleje. Po několika fyzicky náročných, ale duševně přínosných brigád v loňském roce jsme v aleji měli možnost příjemné procházky s milou náplní. Sešlo se šestatřicet nadšenců včetně dětí a několika pejsků, místních nebo z blízkých obcí i vzdálenějších koutů a společně jsme pověsili patnáct budek. 

Cestou jsme konstatovali, že se alej krásně klube, ale že je bohužel opět třeba vyvézt množství odpadu z divokých skládek, který se neustále dostává na povrch, a také že výkop ČEZu nadále znemožňuje projít celou loni už prokácenou alejí až k hájovně. Na závěr jsme s krásným panoramatickým výhledem na Mšeno pojedli tradiční opékané buřtíky. 

Jednalo se o první společnou akci organizátorů projektu Františkova alej a Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí. Jeden z partnerů projektu Františkova alej – firma Příroda-zahrada.cz  - darovala nejen třináct budek z chráněné dílny, kde pracují postižení lidé, ale poskytla v terénu velmi zajímavý výklad i s obrázky.
Věšíme ptačí budky
Dozvěděli jsme se mimo jiné také to, že budky je třeba věšet nejpozději v únoru, protože v té době si ptáčkové už vybírají své nové domovy, že se nemají věšet směrem na jih, aby se mláďata nepřehřívala, a do takové výšky, abychom se k nim dostali při pravidelném podzimním čištění. 
Věšíme ptačí budky
Budky jsou různých rozměrů a typů, protože jsou určeny pro různé druhy ptáků. Nyní jsme vyvěsili sýkorníky, špačníky a rehkovníky. Obyvatel špačníku na třešni prý chrání svůj strom proti hejnům kolegů, rehkovník pak má šanci na obydlení spíše v blízkosti lidských sídel. Kdo by neměl na okně rád malé pomocníky koňadry, modřinky, úhelníčky a všechny ostatní sýkorky…

Následující víkend opět vyrazili členové Okrašlovacího spolku a umístili další dvacítku vlastnoručně vyrobených budek do Hlovce a Debře. Každoročně máme v plánu rozvěšovat další budek do krajiny, aby nás při procházkách provázel příjemný ptačí zpěv a děti mohly starostlivé rodiče pečující o své opeřené rodinky zvědavě pozorovat. Těšíme se tedy na společné vycházky!

Dodatek: o projektu Františkova alej bylo psáno v Mšenských novinách číslo 1 a 2/2010 a o podrobnostech, vzniku a vývoji se lze informovat na www.frantiskovaalej.cz. Ministerstvo životního prostředí (jeden z poskytovatelů dotací na výsadbu) vyzval organizátory k prezentaci projektu na letošní konferenci For Greenary Praha 18. 3. 2011 jako příkladného projektu ve spolupráci s veřejností.
Okrašlovací spolek Mšeno
Informace: Františkova alej se bude slavnostně otevírat letos na konci jara, do té doby nás ještě čeká spousta práce, brigády na vývoz odpadu, dosadba stromů a keřů, osev nových úseků cest travními směsmi, umístění informační tabule a laviček a obnova kříže na rozcestí u silnice na Sedlec. Těšíme se na početnou účast!

Za Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí a Organizátory iniciativy Františkova alej

Jitka Trevisan