orchestr ZUŠ Mšeno
Aktivity ZUŠ Mšeno na jaře a v létě 2011
Přestože jsme do druhého pololetí školního roku 2010-2011 vstoupili za třeskutých mrazů, přihlásilo se již jaro a s ním i tradiční svátky, jež jsou v české kultuře tradičně doprovázeny uměleckými aktivitami všeho druhu. V třetím březnovém týdnu proběhly v Základní umělecké škole Mšeno – a za účasti rodičů – výběrové přehrávky na Aprílový koncert, jenž se bude konat 2. dubna od 16 hodin v sále radnice ve Mšeně. Z 80 studentů hudebního oboru vybrala umělecká rada školy nejkvalitnější výkony, jež se stanou součástí koncertu, na který jsou zváni všichni spoluobčané ze Mšena a jeho okolí. Koncert bude doprovázen výstavou prací studentů výtvarného oboru pod názvem Humor ve výtvarném umění. Tento koncert se bude opakovat v pátek 6. května v aule Základní školy.  

Další aktivitou, kterou se představí studenti obou uměleckých oborů ZUŠky  Mšeno, bude již mnoho let oblíbená turisticko-kulturní akce Na Kokořínsko s parou, do jehož rámce naši studenti připraví známé kramářské písně 19. století. Plakáty s „hrůzostrašnými“ výjevy z písní: Píseň strašlivá o Golemovi, Píseň o velikém loupežníku Babinském  budou zdobit okolí naší školy, jež těsně sousedí s nádražní budovou. Je pochopitelné, že akcentem bude zpěv těchto písní za doprovodu harmoniky. Akce Na Kokořínsko s parou se koná v sobotu 11. června.         

Od 30. května do 3. června proběhnou ročníkové přehrávky všech studentů hudebního oboru. Nejkvalitnější výkony zařadí umělecká rada školy do dramaturgie Letního koncertu, jenž se uskuteční v sobotu 18. června od 16 hodin v sále radnice ve Mšeně. Také na tento koncert je srdečně zvána veřejnost.

Poslední koncertní vystoupení tohoto školního roku se bude konat v sobotu 27. srpna od 10 a od 13 hodin v mšenské sokolovně v rámci výročního zasedání obce Baráčníků ve Mšeně.  

Další důležitou součástí kulturního a uměleckého vývoje našich studentů jsou tématické zájezdy. 15. března jsme jeli se 40 studenty hudebního oboru do Prahy na koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Po koncertě jsme se přemístili do historické budovy Národního divadla, která nám byla zcela přístupná. Prohlédli jsme si základní kameny, galerii na prvním balkónu, zemskou výstavu na druhém balkónu, oponu Vojtěcha Hynaise, hlediště i jeviště. Součástí návštěvy byla odborná přednáška o historii ND. 26. března se uskuteční pro studenty a pedagogy výtvarného oboru zájezd do Vídně na jarní výstavy v Albertině a v Kunstforu banky Austria. Další zájezd do Prahy se bude konat 12. května. Naši studenti hudebního oboru se účastní slavnostního zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, které se tradičně již 60 let koná na Vyšehradském hřbitově, u hrobu Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha. Odtud se přesuneme do Brožíkovy síně Pražské radnice, kde vyslechneme koncert laureátů Pražského jara.

Důležitou informací je, že od úterý 17. do pátku 20. května proběhne zápis dětí do výtvarného i hudebního oboru. Upozorňuji rodiče, že počet volných míst, na něž vyhlašujeme talentové zkoušky, je velmi omezený.

ZUŠ Mšeno je také organizátorem kulturně-uměleckých akcí. Tou nejbližší je Folklorní festival Mšeno, jenž se uskuteční v sobotu 20. srpna na koupališti od 14 do 20 hodin. V rámci festivalu vystoupí Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka, Dudácká muzika z Plzně, Harmonikový soubor Josefa Pospíšila, kterého česká veřejnost zná z televizních pořadů „Za venkovskými muzikanty“, a Mělnická cimbálovka, na kterou naváže přehlídka produktů mělnických vinařů. 

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., vedoucí hudebního oboru

Nová strategie ZUŠ Mšeno
Podle nových legislativních změn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vstupuje od 1. září 2012 v platnost nařízení o Školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP), jenž je pro fungování školy zásadní a nezvratný. Pokud škola vytvoří svůj ŠVP o rok dříve, což je náš případ, je možné podle něj začít vyučovat již od 1. září 2011. Toto roční urychlení nám umožní ověřit si fungování některých nestandardních postupů a myšlenek, jež nebyly dosud v našem regionu praktikovány a reakce na ně pak určí, v jaké míře je vřadíme do konečné strategie školy, platné od 1. září 2012. Jedná se především o revoluční změny v hudebním oboru. Stále zůstane v platnosti, že individuální výuka je nadřazena všemu ostatnímu. Aby však měla tato výuka stupnic, akordů, prstových cvičení a navazujících etud i širší smysl, je logicky nutné ji posunout směrem k souborové hře, při které studenti vřadí svou nástrojovou zručnost a umělecké představy do souborového celku, jehož hlavními lidskými atributy jsou tolerance, přizpůsobivost a soudržnost. Od 1. září 2011 budou v tomto smyslu fungovat v naší ZUŠce čtyři soubory:
Brigita Klementová, kytaristka orchestru
1. orchestr (dvě hodiny skupinové výuky týdně), vedoucí učitel Karel Horňák,
2. pěvecký sbor (dvě hodiny skupinové výuky týdně), vedoucí učitel Karel Horňák, asistentka Mgr. Veronika Skopcová,
3. soubor zobcových fléten se zřetelem ke staré hudbě (dvě hodiny skupinové výuky týdně), vedoucí učitelka Mgr. Veronika Skopcová,
4. soubor zobcových fléten se zřetelem k současné populární hudbě (dvě hodiny skupinové výuky týdně), vedoucí učitel Dr. Josef Šebesta.

Pokud výše mluvím o revolučnosti, jedná se o to, že studenti hudebního oboru naší ZUŠky budou mít povinnost působit alespoň v jednom z těchto souborů (a to pravdě nejpodobněji bez placení školného). Budou mít však možnost vybrat si soubor podle vlastního uvážení. Dalším povinným předmětem zůstává tradičně hudební nauka, jež se podle Rámcového vzdělávacího programu nazývá Recepce a reflexe hudby (jedna hodina skupinové výuky týdně). Z tohoto výčtu je zřejmé, že studenti hudebního oboru stráví v naší škole intenzivní uměleckou činností čtyři vyučovací hodiny týdně, což by mělo zaručovat efektivní rozvoj jejich talentu.

Dr. Josef Šebesta
Projektový den v muzeuProjektový den v muzeu
Projektový den v mělnickém muzeu
Dva dny trávili žáci ZUŠ Mšeno v mělnickém muzeu, za přítomnosti paní archeoložky a paní Jitky Králové z Regionálního muzea se muzejní prostory proměnily v muzejní atelier. Děti se seznámily s bájnými předky, kteří žili na našem území. Po přečtení Starých pověstí českých si děti představily, jak vypadal praotec Čech, kterého si nakreslily. Vznikaly úžasné dětské kresby. Po svačině děti tvořily z hlíny např. slovanská obydlí, předměty používané v době pradávného osídlení České kotliny prvními Slovanskými kmeny. Celý projekt zopakujeme ještě v dubnu. Velké díky patří Regionálnímu muzeu, jehož zaměstnanci nám umožnili tuto akci uskutečnit. S hotovými dětskými výtvarnými pracemi se můžete seznámit na vernisáži 12. května 2011.

Monika Chmelařová
Projektový den v muzeu