Město Mšeno, člen Národní sítě zdravých měst se v rámci projektu MA 21 hlásí spolu s TJ Sokolem Mšeno, Základní školou Mšeno, Mateřskou školou Mšeno, Základní uměleckou školou Mšeno, Domovem seniorů Mšeno a Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí k svátku Den Země (22. 4.) a zapojuje se do mezinárodní kampaně s tématy a aktivitami na ochranu přírody a životního prostředí. Během tohoto týdne bude probíhat řada akcí směřujících k podpoře tohoto ekologicky motivovaného svátku. Pro všechny zájemce z řad veřejnosti jsme na základě dodaných informací, za které děkujeme, připravili přehled akcí, které proběhnou ve Mšeně v rámci osvětové kampaně Den Země 2011.

TJ Sokol Mšeno
Opět tu je duben a s ním i oslava Dne Země. V letošním roce půjdeme uklízet v době velikonoční. Úklid okolní přírody v rámci Dne Země pořádá již několik let TJ Sokol Mšeno ve spolupráci s Městem Mšeno a MS Liška Sedlec. Letos se k nám nově připojí Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, PŘIPOJTE SE I VY, přijďte v sobotu 23. 4. 2010 ve 14 hodin na okraj lesoparku Debř. S sebou si vezměte pracovní rukavice, případně „napichovač“ odpadků, světlé nebo přímo reflexní oblečení (práce kolem silnice). Pytle na odpad budou zajištěny. Kromě úklidu tradičních cest, jako je Cinibulkova stezka, Debř, okolí silnice do Ráje, se vydáme vyčistit od odpadků ještě např. cestu do Bílek, trasu od Grobiána přes Vojtěchov do Ráje a cestu ze Sedlce k bývalé vinárně a směrem pod Pokličkami podél Pšovky do Ráje. Na závěr nebude chybět tradiční posezení u táboráku s opékáním buřtů.

Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí
16. 4. „V Cinibulkových stopách“ – sraz v 10 h na náměstí u kostela sv. Martina ve Mšeně. Jedná se o první z chystané série vycházek ve stopách J. B. Cinibulka (podrobnosti na 7. straně).
23. 4. „Úklid okolí Mšena“ – společná akce s mšenským Sokolem.

Základní škola Mšeno
19. 4.Potřebujeme ochránit, přijďte mezi nás“ – celoškolní projekt k tématu Biodiverzita: Žáci druhého stupně seznámí na pěti stanovištích své kamarády z prvního stupně se zvyky a potřebami pěti skupin chráněných organismů. Děti se samy stanou žabičkou, orangutanem nebo stromem a vyzkouší si na vlastní kůži ulovit mouchu, opičit se jako opice, stát se součástí stromu atd. Příprava stanovišť bude probíhat již od začátku dubna v hodinách odpovídajících předmětů (přírodopis, přírodovědná praktika, pracovní činnosti, výtvarná výchova aj.). Projekt proběhne od 9 do 11,40 h v parku před školou, na Karbance a v Hlovci. V případě nepříznivého počasí se stanoviště přesunou do budovy školy. Materiály z projektu budou po zbytek týdne vystaveny v parku před školou, aby se s nimi mohli seznámit i zájemci z řad veřejnosti.

Mateřská škola Mšeno
18. 4. výstava obrázků a fotografií na téma Den Země – Jak můžeme ulehčit přírodě – nakládání s odpady, popelnice na tříděný odpad.
19. 4. sázení stromků na školní zahradě; návštěva DS – společné tvoření z odpadů (plasty, papír); doplnění výstavy ve vestibulu DS.
20. 4. Malování na silnici na téma Země, Den bez aut (přijeď dnes na kole, koloběžce, pěšky).
21. 4. Čištění lesa – sběr a třídění odpadků do barevných pytlů.
22. 4. Exkurze k čističce odpadních vod, eko zelenina – vlastní záhonek s mrkví, hráškem; sázení.

Domov seniorů
22. 4. beseda o přírodě Kokořínska; od 22. 4. - Výstava fotografií – příroda ČR, v průběhu týdne práce s přírodním materiálem.

Komise pro Místní agendu 21 a NSZM


Projekt Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.
Den Země - archiv MNDen Země - archiv MNDen Země - archiv MN