Kabiny v novém hávuPřestože hlavní činnosti Sportovního klubu Mšeno je zajištění sportovních aktivit oddílů kopané, stolního tenisu, turistiky, rekreačního sportu a hokejbalu, musí se nemalou měrou starat i o svůj majetek – sportovní stadion, ubytovnu, restauraci a okolní prostory. Velkou finanční zátěží pro klub bylo vykoupení dvou pozemků zasahujících do areálu stadionu, které po sametové revoluci získali vlastníci zpět. Celková částka cca 600 tis. Kč není ale konečná. Ještě chybí vykoupit další pozemky, které zasahují do areálu stadionu, ale i do tréninkového hřiště.

Od roku 2007 probíhala ve třech etapách celková rekonstrukce kabin kopané a sociálního zařízení pro autokemp. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1.056.976,50 Kč. Vedle SK Mšeno se finančně podílelo město Mšeno, Středočeský kraj a OTS Mělník. V první etapě v roce 2007 byla budova podříznuta a zhotoveny vnitřní omítky, ve II. etapě pak v roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodu vody. V konečné III. etapě, která se povedla dokončit až v roce 2010, byla opravena venkovní omítka, sokl pod tribunou a provedeny nové nátěry včetně výměny části žlabů na tribuně. Mezitím v roce 2009 za přispění města Mšena byla v částce 107.177,70 Kč provedena oprava pokladen a vchodových vrat.

Nemalou částku muselo vynaložit naše SK za pokácení řady topolů u silnice, které byly poničeny vichřicí v roce 2009. Tím se ale po vyměření pozemku, který sahá až k silnici, rozšířil prostor pro možnosti vytvoření dalšího sportoviště. Další finanční položky byly vynaloženy na běžnou údržbu, havárii topení pro restauraci a odpadu v ubytovně. Velkou pomocí je i činnost plochodrážního klubu Mšeno na našem stadionu, který se stará o údržbu závodiště ploché dráhy, depa a o sekání ochozů. Dík patří i Veteran klubu Mšeno a Enduro klubu Mšeno, které se starají o prostory pod stadionem.

V rámci propagace Kokořínska a Mšenska vydalo naše SK Mšeno v roce 2009 skládačku o Mšeně a okolí a několik dalších propagačních materiálů jako pohledy, vyhledávané turistické známky a vizitky, vše v celkové částce 71 619 Kč, kdy se na tomto projektu podílel Středočeský kraj částkou 26 912 Kč.

V roce 2011 byla hned v lednu zahájena rekonstrukce vnitřku ubytovny, která byla již dokončena v ceně 152 tis. Kč. V jarních měsících vedle úklidu a drobných oprav chceme provést venkovní nátěr restaurace a ubytovny tak, aby se budovy sladily do jedné barvy. Jsou podány další žádosti o granty jak na město Mšeno, tak Středočeský kraj. Spolu s městem Mšeno je podána žádost o grant na rekonstrukci dětského hřiště. Veškeré možnosti rekonstrukce, ale i činnost našeho SK Mšeno závisí na ubytování turistů v našem zařízení a návštěvě restaurace.

Luboš Nechyba