Rada města Mšena vyhlašuje 4. ročník ankety O nejlepšího sportovce roku 2010 Mšena a přilehlého regionu.

Kategorie:
a) individuální sporty
b) kolektivní sporty

Do ankety může kdokoli přihlásit sportovce libovolného věku ze školského obvodu ZŠ Mšeno, tj. obcí Mšeno, Kanina, Chorušice, Řepín, Nebužely, Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov a Vrátno. Přihlášený sportovec či kolektiv musí v uvedených obcích bydlet nebo sportovně působit.

Přihlášky lze zasílat poštou na adresu MěÚ Mšeno (nám. Míru 1, 277 35 Mšeno) v obálce nadepsané „Sportovec roku 2010“, osobně tamtéž do 12 h, nebo elektronicky do 23. 3. 2010 do 12 h. V přihlášce uveďte jméno sportovce (kolektivu), ročník narození (věkovou kategorii), druh sportu, ve kterém přihlášený vyniká a jeho nejlepší výsledky v uplynulém roce, název klubu, za který sportuje (případně místního klubu, kde sportovně vyrostl), dobu působení v daném sportovním odvětví, rekordy osobní či jiné, získané tituly a místa, kde jich dosáhl, případně další zajímavé podrobnosti. Ke každé nominaci uvítáme 1–3 fotky nominovaného, nejlépe při sportu, nejlépe mailem. Podané přihlášky vyhodnotí Rada města Mšena. Na slavnostním vyhlášení v sobotu 2. dubna 2011 od 18 hodin za účasti regionálního tisku budou oceněni nejlepší v každé kategorii a obdrží drobné věcné dary a upomínkové předměty.

Rád bych touto cestou oslovil všechny podnikatele a starosty obcí z našeho regionu, aby vhodnou formou podpořili naše nejlepší sportovce a ocenili tak jejich tréninkové úsilí a dobrou propagaci našich obcí. Sportu zdar!

Martin Mach, starosta města Mšena