Únor
1. 2. 2006 zemř. v  Řepíně Ing. Václav ZIMERMAN, vlastivědný pracovník, absolvent ČVUT, od r. 1976 se věnoval amatérské speleologii, ochraně přírody Kokořínska a regionální historii. Vydal několik publikací, mj. Jeskyně Kokořínska, Národní mstitel, Kokořínsko – krásy a zajímavosti (spolu s J.Pillerem).
5. 2. 2001 zemř. v Praze Ing. arch. Jiří LOUDA, architekt, autor mj. odbavovací haly letiště v Ruzyni, interiérů ČSA a čs. velvyslanectví v Bonnu, Kodani, Pekingu a Tokiu. Od r. 1970 pobýval v domku v Kokoříně – Šemánovicích.
13. 2. 1896 nar. v Kokoříně Oleg Václav PROCHÁZKA, voják z povolání, legionář, účastník domácího protifašistického odboje.  Za 2. světové války zapojen do domácího odboje ve skupině Obrana národa. R. 1940 zatčen, brutálně vyslýchán a mučen, odvezen do Berlína a následně do Brandenburgu–Gördenhalle, kde byl v únoru 1945 popraven.
21. 2. 1831 nar. ve Mšeně Josef BÖHM, veřejný činitel. Vystudoval práva na pražské univerzitě. Byl místopředsedou České besedy, předsedou Jednoty samosprávných úředníků obecných a okresních v království Českém. Napsal mnoho článků o samosprávě a politice.
22. 2.1851 se narodila ve Mšeně Anna FRÝDLOVÁ, operní pěvkyně. Základní hudební vzdělání získala ve Mšeně, v Praze byla žačkou B. Smetany a J. Maýra. Zpívala v Prozatímním divadle v Praze, vždy s velkým úspěchem, ale nakonec odešla do Německa, kde vystupovala např. v opeře ve Štrasburku, hostovala v mnoha dalších evropských městech. O prázdninách se vracívala do Mšena, kde zpívala na koncertech, byla čestnou členkou mšenského pěveckého spolku Vyšehrad.

Březen
9. 3. 1936 nar. v Chodči, obec Vysoká František VÍZNER, sklářský výtvarník. Jako akademický sochař začal od r. 1962 se soustavnou ateliérovou činností v oboru brusem tvarovaného skla, od r. 1970 se věnoval sklářským pracím pro architekturu. Realizace např. stanice metra v Praze, Kongresové centrum v Praze, Národní divadlo – osvětlovadla aj. Díla zastoupena v mnoha světových galeriích.
21. 3. 1716 nar. na Řepíně Josef Ferdinand Norbert SEGER, též Seeger, Segert nebo Zekert, hudebník, varhaník a skladatel. Od dětství se živil hudbou, aby si vydělal na studia, v Praze dosáhl hodnosti magistra filozofie, stal se varhaníkem a houslistou, mj. v kostele sv. Jakuba, sv. Martina a v Týnském chrámu. Také skládal, mnoho jeho varhanních a chrámových skladeb bylo vydáno i v cizině. Mezi jeho úspěšnými žáky byli také Josef Mysliveček a Jakub Jan Ryba.