Tisková oprava k článku z MN 1/2011 o průběhu VZ ZM Mšena
Ve výše uvedeném článku byly v závěru publikovány nepřesné informace, které tímto uvádím na pravou míru. V části Informace a diskuse na veřejném zasedání ZM jsem uvedl, že mzdové náklady v Sdružení obcí Kokořínska dosáhly v roce 2010 cca 600 tis. Kč a že se mi to zdá příliš. Tato informace nebyla přesná, jak je mi správně vytýkáno, pokusím se ji tedy zpřesnit s daty z ukončeného roku, která ještě v prosinci nebyla k dispozici.
Použil jsem nesprávný termín mzdové náklady – přesněji osobní náklady činily v uplynulém roce 590.630 Kč. V tom jsou obsaženy jak mzdy, tak odměny za služby (účetnictví, manažerka apod.). Z čehož cca 164 tis. Kč byly mzdové náklady na zajištění provozu rozhledny na Vrátenské hoře, které jsou kryty odpovídajícími příjmy vznikajícími tamtéž. Diskuse nad návrhem rozpočtu sdružení na tento rok začala v těchto dnech a bude pokračovat v dalších týdnech.
Martin Mach, starosta

Finanční úřad v Mělníku informuje daňové poplatníky daně z příjmů fyzických osob: Pracovníci finančního úřadu v Mělníku budou v rámci služeb poskytovaných veřejnosti úřadovat ve Mšeně na radnici (v přízemí – kancelář u obřadní síně) dne 9. 3. 2011 od 13 do 17 h. Poplatníci mohou podat daňové přiznání daně z příjmů fyzických osob, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

Grantové řízení města
Zastupitelstvo města Mšena vyhlašuje grantové řízení města na rok 2011 dle platných „Zásad města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Uzávěrku podání stanovuje zastupitelstvo města do konce února 2011.