Okrašlovací spolek MšenoJeden z nejstarších mšenských spolků se po více než půl století probudil do nové doby. Právě v polovině loňského listopadu jsme se rozhodli oživit tradici Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, jehož historie se píše už od devadesátých let devatenáctého století. Psal se tehdy červenec roku 1892, když se šest milovníků Mšena a jeho malebného okolí, v čele s nadšeným turistou Augustinem Janatkou, pustilo do realizace svých myšlenek a vznik spolku ztvrdilo svými podpisy.

Ve stanovách spolku, které se dochovaly až do dnešních dní, se uvádí: „Účelem spolku je okrašlovati město Mšeno a jeho nejbližší okolí vysazováním vhodných stromů a křovin, zakládati nové a opravovati stávající cestičky, stromořadí a sady, udržovati stávající již sady v dobrém pořádku a vůbec pečovati o povznesení města Mšena a okolí.“ Ušlechtilé myšlence dokázali členové spolku vdechnout život. Díky jejich nadšení v našem okolí vzniklo mnoho milých přírodních zákoutí, památníků, vyhlídek do krajiny s lavičkami, parčíků a různých vkusných staveb v krajině. Spolek se zasloužil i o vybudování dvou altánů a zřejmě i všem dobře známé muchomůrky v lesoparku Debř, z nichž se do současné doby zachoval jen právě nedávno opravený altán tvaru houby.

Okrašlovací spolek MšenoDesítky let se členové spolku, většinou zapálení turisté, starali o značení turistických stezek, jimiž je okolí Mšena doslova protkáno. Vydávali pohlednice, brožury i knihy. Se spolkem je pevně svázáno také jméno jednoho z největších propagátorů Mšenska, Josefem Bedřichem Cinibulkem. Záslužná práce spolku pomalu utichala s nástupem druhé světové války a změna režimu spolku také nepřála – zanikl. Nechceme nechat usnout poselství našich předchůdců, proto jsme se pustili po jejich stopách a budeme se snažit zachovat jejich dobré jméno. Už nyní jsem přesvědčen, že tato snaha nebyla marná, neboť ke třem zakládajícím členům se během necelých dvou měsíců přidalo dalších sedm lidí, u nichž je patrný silný zájem o město, ve kterém žijí.

První akce, do které jsme se pustili ještě před oficiálním založení spolku, je revitalizace historické studánky v Hlovci, která byla v letech 1780 – 1870 jediným nejbližším zdrojem pitné vody pro celé Mšeno. Na studánku ale Mšenští s výstavbou vodovodu zapomněli. Skála, k níž byla vystavena mohutná klenba z pískovcových kvádrů, se postupem času rozpadla a studánku zavalily tuny zeminy. Bezmála dvě stě koleček zeminy jsme vyvozili do prvního sněhu a věříme, že v příštím roce, až veškeré opravy dokončíme, si povrchní voda z okolních polí najde opět cestičku do svého původního cíle.Okrašlovací spolek Mšeno

Prosíme všechny, kteří mají jakékoli informace o životě spolku, který jsme obnovili, aby nám je poskytli. Tato prosba se týká také zapůjčení veškerých dokumentů, fotografií či jiných podkladů týkajících se města a okolí pro zhotovení kopií. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech 737 671 196 (J. Říha, předseda), 607 529 614 (M. Živný st., místopředseda) nebo osobně, což platí také pro vážné zájemce o vstup do spolku.

Za Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí


Jiří Říha