Milan Kasýk z čerpací stanice KABE Mšeno se hájíČS KABE Mšeno

V uplynulých dnech proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že některé čerpací stanice v České republice nabízely v průběhu roku 2010 nekvalitní pohonné hmoty. V seznamu, který zveřejnila Česká obchodní inspekce, se objevila také čerpací stanice KABE Mšeno. Dočetli jsme se, že Česká obchodní inspekce (ČOI) udělila mšenské benzínce za prohřešek z loňského léta osmdesátitisícovou pokutu. Mšenské noviny se proto obrátily na pana Milana Kasýka, majitele mšenské čerpací stanice pohonných hmot, aby našim čtenářům vysvětlil celou situaci.

Vaše čerpací stanice se tak dostala na seznam „hříšníků“ v kvalitě pohonných hmot…
To, co napsaly všechny české deníky, je zavádějící, jejich informace nejsou úplné. Ve svých článcích uvádějí: ČOI zveřejnila seznam čerpacích stanic, jimž v roce 2010 udělila pokutu, ale už nikdo nenapsal, za co ta pokuta byla udělena. Do jednoho „pytle“ se tak dostaly benzínky, které prodávaly skutečně nekvalitní pohonné hmoty, s těmi, které doplatily na chyby dopravců.

V čem byl problém?ČS KABE Mšeno
Ve středu 28. 7. 2010 odebrali pracovníci ČOI dva vzorky – jeden z naturalu 95, druhý z motorové nafty. U benzínu bylo následně zkoumáno 25 ukazatelů, ani u jednoho nebyl zjištěn nějaký problém. Proto mě hodně rozčilují řeči o tom, že se ve Mšeně tankuje nekvalitní benzín. Protokol ČOI, který potvrzuje něco úplně jiného – benzín byl při kontrole v naprostém pořádku, mám k nahlédnutí pro každého zájemce na naší čerpací stanici.

Přesto vám ČOI udělila osmdesátitisícovou pokutu…
To je sice pravda, ale vysvětlím, jak k tomu došlo. Problém vůbec nebyl v benzínu, ale v motorové naftě. Její vzorek měl ze 13 ukazatelů pouze jeden nevyhovující – nižší bod vzplanutí. Zbývajících 12 ukazatelů bylo v pořádku.

Jak k této chybě může dojít?
Nižší bod vzplanutí je způsoben přítomností určitého množství benzínu v naftě. Jak se tam dostane? Že by ho tam lili sami čerpadláři, postrádá logiku. Benzín je přece stejně drahý jako nafta, někdy dražší. Druhou – nejpravděpodobnější – možností je pochybení dopravce při stáčení. Autocisterny jsou rozděleny na několik komor, v nichž se střídavě vozí benzín a nafta. Proto je důležité pořadí stáčení obou paliv. Zatímco benzín po naftě přijít nesmí, obrácené pořadí, kdy se určité množství benzínu dostane do nafty, je pouze důvodem snížení bodu vzplanutí. A k tomu došlo i v našem případě. ČS KABE Mšeno

Chybu tedy udělal dodavatel?
Když mi ČOI udělila osmdesátitisícovou pokutu, obrátil jsem se na svého dodavatele pohonných hmot a nafakturoval mu plnou výši pokuty. Dodavatel uznal pochybení svého dopravce a celou částku mi uhradil. Z uvedeného faktu jednoznačně vyplývá, že problém není na čerpací stanici ve Mšeně, ale u dopravce.
Za rozhovor poděkoval

Karel Horňák