Koncem prosince 2010 se Mšeno zařadilo k dalším 18 městům a obcím v České republice, které splnily kritéria kategorie C v plnění zavádění tzv. Místní agendy 21 (MA21) – to je systému, který směřuje k udržitelnému rozvoji v místních podmínkách. Více se můžete dozvědět na www.ma21.cz.

MA21 je v gesci Ministerstva životního prostředí ČR, resp. její příspěvkové organizace CENIA. Hodnotí se ve čtyřech kategoriích, od kategorie „D“ do kategorie „A“, a každoročně musí územní samospráva (obec, město, kraj, mikroregion) prokázat, že ve svém řízení a konání uplatňuje principy udržitelného rozvoje v oblasti ekonomické, sociální i životního prostředí.

Projektem Místní agenda 21 k udržitelnému rozvoji města Mšena chce město Mšeno ke konci srpna 2011 dosáhnout opětovně nejen kategorie C, ale z kategorie B chce splnit další 4 kritéria. Projekt Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

Komise pro MA21 a NSZM