Leden
4. 1. 1946 nar. ve Mšeně Jan KOZLÍK – politický pracovník, signatář a v r. 1983 mluvčí Charty 77, od r. 1990 pracovníkem (náměstkem, potom ředitelem) Federálního policejního sboru.
6. 1. 1856 nar. ve Mšeně Josef JANATKA – podnikatel, absolvent ČVUT, jeho přispěním proniklo mnoho průmyslových podniků do světa (účast na výstavbě cukrovarů), zasloužil se o založení Národního technického muzea v Praze a přispěl i k výstavbě školy ve Mšeně.
9. 1. 1701 nar. Anselmo Martino LURAGO – italský stavitel a architekt, usazený v Čechách, mezi jeho práce patří mj. interiér zámecké kaple v Hoříně, kostel sv. Václava ve Vysoké.
9. 1. 1891 zemř. Hugo ULLIK – malíř, zobrazoval významná a památná místa české historie, též Kokořínsko. Jeho obrazy mají dodnes dokumentární hodnotu.
22. 1. 1836 nar. ve Strážnici Václav JANDA – mladočeský politik, národohospodář. Připravil tábor českého lidu na úpatí Řípu r. 1868, od r. 1878 poslancem českého sněmu, zakladatel Selské jednoty pro království České.
25. 1. 1931 nar. PhDr. Václav Vrabec – novinář, historik, byl redaktorem Čs. rozhlasu, po r. 1970 perzekvován, útočištěm se mu stala chata na Kokořínsku. Po r. 1989 ředitelem rozhlasové stanice Československo, zabývá se moderními dějinami.