Muzika Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka ve MšeněVycpálkovci ve Mšeně

Když jsem se 1. září loňského roku ujal funkce vedoucího hudebního oboru na Základní umělecké škole Mšeno, tušil jsem, že se do místa svého trvalého pobytu, tedy do Prahy, dostanu jen zřídka. Po měsíci jsem zjistil, že jsem zplna odkázán na chalupu v Mělnické Vrutici.

Napadlo mne současně, že musím přehodnotit svůj dosavadní způsob života, do něhož neodmyslitelně patřily i návštěvy vánočních koncertů Vycpálkova souboru v síni Josefa Foerstera v kostele sv. Vojtěcha, hned vedle Národního divadla. A protože jsem nemohl já za Vycpálkovci do Prahy, rozhodl jsem se udělat vše pro to, aby přijeli oni za mnou do Mšena.

Vycpálkovci ve MšeněJiž koncem září jsem zahájil jednání s uměleckým vedoucím Martinem Terrayem a po krátké době jsme se shodli na termínu i na ostatních podmínkách pro uskutečnění koncertu. Organizátorem byla ZUŠ ve Mšeně, společenský sál propůjčili představitelé radnice.

Vycpálkovci veMšeněSoubor písní a tanců Josefa Vycpálka vznikl v roce 1947, jeho muzika za dobu své existence realizovala řadu rozhlasových nahrávek. Každoročně pořádá ve Foersterově síni v Praze koncerty pod názvem Vánoce s Vycpálkovci, vánoční cyklus ukončuje Večerem Tříkrálovým ve starobylé hospůdce „U Ády“ v Praze–Nebušicích a šíří krásu českého písňového folklóru také v zahraničí. Muzika souboru písní a tanců Josefa Vycpálka je členem České obce sokolské a své zázemí má v Tyršově domě v Praze.

Vycpálkovci ve MšeněKoncert „České vánoce“ se konal 14. prosince a soubor v jeho rámci předvedl reprezentativní průřez českou vánoční melodikou od středověkých, renesančních a barokních kancionálů, až po lidové písně a pastorely. V závěru koncertu se představili také studenti hudebního oboru ZUŠ Mšeno, když s doprovodem Vycpálkovců zazpívali vánoční koledu „V lese stojí chvojka“. Jmenovitě se jednalo o tyto studenty: Kateřina Šestáková, Eliška Sobotková, Kristýna Hrušková, Jindřich Kůt, Veronika Zelenková, Barbora Lisá a Brigita Klementová.  Sluníčko, sbor ZUŠ Mšeno

Škoda, že sál nebyl zcela zaplněn, přestože jsem tento koncert avizoval v Mšenských novinách již v říjnu, v listopadu i v prosinci, a byl oznamován obecním rozhlasem. Ti, kteří však přišli a dali přednost osobnímu zklidnění a nádhernému kulturnímu zážitku před všedností, vytvořili vstřícné prostředí, v němž zcela vynikla krása českého vánočního folklóru.

Dr. Josef Šebesta
foto Karel Horňák