Mšenská sokolovnaMšenská sokolovna už letos topí v novém kotli

Obyvatelé Mšena bydlící na náměstí a v přilehlých ulicích si zajisté v počátku topné sezony povšimli, že budova sokolovny již neznečisťuje okolí nepříjemným kouřem. Po několika letech, kdy jsme podávali různé žádosti v grantových řízeních především na ČOS (Česká obec sokolská), se nám konečně podařilo vyměnit starý litinový kotel v havarijním stavu za nový ekologický automat zn. Verner.

Značnou finanční částkou přispělo město Mšeno, v roce 2009 jsme získali v grantovém řízení dotaci 89 tisíc, ke kterým jsme přidali naše finanční zdroje, přesněji 125 tisíc a nový kotel jsme mohli konečně zakoupit. Avšak v topné sezoně 2009/2010 jsme ještě nemohli nový kotel spustit, neboť jsme neměli vhodný odvod spalin (komín), který by vyhovoval předpisům. Proto jsme opět zažádali v grantové žádosti města Mšena na rok 2010 a získali jsme 39 tisíc na rekonstrukci komínu. K celkové částce 84 tisíc za vyfrézování a vyvložkování komínu jsme dodali cca 50 tisíc za připojení nového kotle. Nemožné se podařilo a po mnoha letech sepisování různých žádostí atd. jsme na počátku října 2010 slavnostně zatopili v novém kotli. Po vystavení lezecké stěny, která slouží již 3 roky a vlastně nám pomohla částečně „vydělat“ na nový kotel, byla tato investice (cca 350 tisíc) jednou z největších v novodobé historii mšenského Sokola.

Kromě této akce se v Sokole stále něco dělo, po letním natáčení České televize a za vydělané peníze od filmařů jsme nechali vymalovat chodbu, schodiště a obě šatny. Dále jsme zprovoznili další 2 místnosti na ubytování, na řadu přišlo natírání podlahy v šatně, oken v zadním traktu, oprava elektřiny v pekle atd. Práce v tak velké budově, jakou je sokolovna, je stále dost.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům jednoty a členům výboru, kteří se jakoukoli činností a zadarmo (v rámci brigádnických hodin) podílejí na tom, aby v sokolovně bylo teplo, čisto a útulno. Nesmím zapomenout i na venkovní hřiště, na kterých se sportuje od jara do podzimu. I zde je vidět kus poctivé práce (údržba obou hřišť a okolí, pravidelné sekání nemalé travnaté plochy atd.). Avšak hlavním posláním Sokola je cvičení a sportování, a že je v sokolovně každý den plno, o tom svědčí zaplněný rozvrh cvičebních hodin a značná návštěvnost lezecké stěny. Poděkování tedy také patří všem cvičitelům, instruktorům a trenérům, kteří se věnují ve svém volném čase dětem a mládeži v oddílech a dalším, kteří se starají o provoz lezecké stěny a ubytovny.

Dovolte, abych závěrem popřála všem členům Sokola, ale i občanům Mšena a okolí šťastné a v klidu prožité vánoční svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce 2011!

Hana Nečasová, starostka Sokola Mšeno