Mšenská zima 2010Mšenská zima 2010Mšenská zima 2010
Po deštivém podzimu náhle přišla zima s intenzitou na prosinec dlouho nevídanou. Stavby se zastavily a začaly nám jiné starosti – zimní údržba. Zatím se daří udržovat komunikace ve městě v přijatelném stavu, zejména díky nasazení zaměstnanců města a také díky posílení technického vybavení. Velkým pomocníkem se ukazuje nový, silnější traktor s čelním nakladačem, při vztyčování vánočního stromu na náměstí se uplatnila i nová vyvážečka. Myslím, že jsme v tomto případě investovali prostředky z hospodářské činnosti v městských lesích (+ 50 % evropská dotace) účelně.
Mšenská zima 2010
V posledním období jsme také museli velmi často (téměř denně) řešit rozsáhlé výpadky veřejného osvětlení, nakonec se podařilo snad všechny kabelové poruchy najít a odstranit a posílit jištění v některých úsecích. Pevně doufám, že osvětlení přes svátky vydrží bez poruch, nejlépe do jara, kdy opět začnou stavební akce, a budeme kabely na mnoha místech měnit.
Mšenská zima 2010
Předvánoční čas je tradičně na úřadě v znamení přípravy rozpočtu na příští rok, dokončování grantových akcí (vyúčtování) a podávání nových grantových žádostí, zejména do krajského grantového schématu. Rozpočet je již připraven a vyvěšen. Uvidíme, jak se k návrhu postaví orgány města – rada, finanční výbor a zastupitelstvo. Příliš manipulačního prostoru v rozpočtu není, s ohledem na rozsáhlé připravené investiční akce je postaven jako mírně úsporný, kdy většina volných prostředků z běžného hospodaření města je nasměrována do obnovy osvětlení a rozhlasu. Další akce s příspěvky z evropských fondů budou financovány z Fondu rozvoje a rezerv, na němž střádáme příjmy zejména ze skládky. Ani to však nebude stačit, proto začínají jednání s bankami o financování větších projektů – budeme potřebovat krátkodobý úvěr. Následující 2–3 roky budou opravdu náročné.
Mšenská zima 2010
Blíží se sváteční čas a s ním velké množství předvánočních a adventních koncertů a akcí. Jsou to koncerty a výstavy pořádané ZUŠ Mšeno, tradiční vánoční výstava OU Kanina, adventní besedy pořádané církvemi, adventní koncerty sboru Intermezzo a společná akce mnoha subjektů pořádaná městem – Živý betlém se Stromem splněných přání. Věřím, že si předvánoční čas a shon zpestříte účastí na některé z těchto akcí, a zároveň děkuji všem, kteří se starají o to, že máme ve Mšeně tak bohatou a pestrou předvánoční kulturní nabídku.

Vážení občané, přeji Vám pokojné a šťastné prožití vánočních svátků, pokud možno v kruhu blízkých a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Martin Mach, starosta