Jak už se stalo v Mšenských novinách tradicí, prosincové číslo bývá poněkud objemnější. Jeho součástí se stala čtyřstránková příloha jízdních řádů na Mšensku. Spoje zůstaly vesměs zachovány, o 5 minut byla uspíšena jízdní doba autobusů ČSAD na Mělník a zpět. V letní sezoně se znovu počítá s cyklobusem do Doks a několika spoji do Ráje. Ve vlakovém jízdním řádu došlo jen k minutovým posunům u jednotlivých spojů.

Kompletní přehled všech jízdních řádů na Mšensku najdete na této stránce.