Mšenské enduro letos dosMšenské enduro 2010lova zápasilo s počasím

Motocyklové soutěže se ve Mšeně jezdí už velmi dlouho – neuvěřitelných šedesát let. Tratě v okolí Mšena za tu dobu přilákaly nepřeberné množství jezdců, kteří ve velmi členitém terénu museli prokazovat kvality nejen jezdecké, ale i svého stroje.

Jak to bylo před lety
Dobře stmelený kolektiv zmůže vše! A tak tomu bylo a je i ve Mšeně. Byla to hrstka nadšenců, která se sdružila k tomu, aby zahájila motoristickou činnost uspořádáním jízdy zručnosti v ulicích města. Kolektiv prodchnutý jednotící vůlí dal základ populárním „Mšenským motocyklovým soutěžím“ uspořádáním I. ročníku v roce 1950 na trati dlouhé 100 kilometrů v bezprostřední blízkosti města. Soutěž si již ve svém prvním ročníku získala značnou oblibu mezi jezdci pro různorodost terénu a zejména pro svou obtížnost. Nejúspěšnějším družstvem bylo družstvo n. p. Mototechna ve složení V. Raboch, J. Šulc a F. Kodeda.

Bahenní lázně pokazily mnohé
Letošních šedesát let od startu 1. motocyklové soutěže ve Mšeně se stalo příležitostí k uspořádání velkého motoristického podniku. Několikaměsíční poctivá příprava početného pořadatelského týmu dávala záruku v úspěch celé akce. Jenže… Proti se postavilo počasí. Hektolitry vody zaplavily celou trať, která se stávala čím dál tím více nesjízdnou. Kola motocyklů zanechávala v měkké, vodou nasáklé půdě stále hlubší koleje. Soutěž se sice dojela, nicméně škody na pozemcích, kudy projížděly motocykly, byly dost značné.

Rozhořčený dopis
Do Mšenských novin se dostala i stížnost odeslaná p. Gálem (firma GG ve Stránce), který pořádajícímu klubu napsal: „Vážení přátelé, v srpnu jste konali terénní motocyklovou soutěž v okolí Mšena. Rozjezdili jste spoustu cest a pozemků v okolí a do dnešního dne nejste schopni uvést vše do původního stavu. Vzhledem k tomu, že jste způsobili škodu na pozemcích v mém užívání a ani jste se nepokusili o nápravu, zasadím se o to, aby se takovéto závody v budoucnosti již nekonaly. Bezohlednost k potřebám druhých je z vaší strany dost bezbřehá. Poškodili jste svým jednáním, nebo spíš nejednáním spoustu dětí, které si k nám chodí zajezdit na koních a nyní jste tuto činnost značně snížili, až znemožnili.“

Poctivá snaha o nápravu
Vyjádření Květy Živné, Enduro klub Mšeno: „V srpnu pořádal náš klub mistrovský závod v enduru. Trať byla dlouhá kolem 100 km a pro nepřízeň počasí velmi náročná. Chtěli poděkovat všem sponzorům, organizátorům, majitelům pozemků včetně obecních úřadů a hlavně našim spoluobčanům, kterým jsme pořádáním tohoto podniku narušili všední život a některé cesty. Prosíme ještě vás, obyvatele města Mšena a přilehlých obcí, o trpělivost při úpravách zničených úseků. Náš klub se chová velmi zodpovědně ke všem místům, které účastníci tohoto sportovního podniku projížděli, a postupně uvádí do původního stavu. Každý víkend můžete potkat naše členy, kterých je bohužel na úklid málo, na různých úsecích 100 km trati. K dnešnímu dni nám chybí upravit něco kolem 25 km trati. Ještě jednou děkujeme všem za pochopení a za vaši přízeň.“

Karel Horňák