POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Zajištění místa nehody

• zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
• umístit trojúhelník před místem nehody
• vypnout zapalování, zajistit vozidlo proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony
• zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovalo
• zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
• šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
• rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby
• volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody
• co nejpřesněji určit místo nehody
• uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu
• sdělit své jméno a číslo telefonu

Vyšetření
• pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu
• poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání..), reakci na oslovení
• pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot

Vyprošťování
• jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k poraněným
• nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace)
• vyproštění provádět co nejšetrněji
• pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí
• riziko udušení zapadlým kořenem jazyka
• z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého
• v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat
• neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)
• zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy
• hrudních stlačovat do hloubky 4-5 cm
• nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min

Úrazový šok
• nejčastější příznaky šoku – slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku
• protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami
• ošetření poranění
• zajištění tepelné pohody
• při pocitu žízně pouze svlažovat rty
• nepodávat žádné léky
• nedávat pít

Důležitá telefonní čísla
ZÁCHRANKA 155
POLICIE 158
HASIČI 150
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

Nový rok – nové řidičské průkazy
Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, preventivně informační skupiny, by chtěli touto cestou upozornit a částečně i apelovat na občany, aby ti, kterých se výměna řidičských průkazů týká, neotáleli a doklad, který patří mezi jedny z důležitých dokumentů, tedy řidičský průkaz, si včas vyměnili. Nutná výměna se týká řidičských průkazů, které jsou vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Majitelé jsou povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Po uplynutí stanovené doby pro výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Každý žadatel si musí zažádat o vydání ŘP na místně příslušném obecním úřadu (městském úřadu, obvodní části, …) a to dle místa trvalého pobytu žadatele. K vyplněné žádosti je potřeba přiložit fotografii, stávající ŘP, doklad totožnosti (OP, pas)

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud však bude žadatel požadovat vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již zákonem stanoven správní poplatek 500 Kč. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince 2010), lze očekávat na úřadech zvýšenou kumulaci řidičů (osob). 

Právní úprava hovoří jasně: v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je uvedeno:

§ 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů
1) Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona.
2) Řidičské průkazy vydané
- od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007
- od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,
- od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

3) Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

§ 118 Neplatnost řidičských průkazů
1) Řidičský průkaz nebo mezinárodní ŘP je neplatný, jestliže uplynula doba jeho platnosti.
Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů.

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník věří, že výměna dokladu bude probíhat v klidu a bez zbytečného stresu či zmatků a s nástupem nového roku 2011 se budou na silnicích setkávat pouze a jen se zodpovědnými řidiči s novými řidičskými průkazy.

Preventivně informační skupina Územního odboru Policie ČR Mělník

 

Nová výbava ve vozidlech od ledna 2011

Od 15. září 2009 je účinná novela vyhlášky č. 283/2009 Sb., o povinné výbavě automobilů, která výrazně mění i složení autolékárničky. Na doplnění mají řidiči čas do konce roku 2010. Nový obsah lékárniček je totiž povinný od 1. ledna 2011.

Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011
- Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
- Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
- Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
- Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
- Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
- Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)
- Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek
- Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)
- Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
- Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm
- Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm
- Leták o postupu při zvládání dopravní nehody (množství kusů jednotlivých položek se liší podle velikosti lékárničky)

A které položky jsou tedy zařazeny nově? Jedná se o:
-  termoizolační fólie – ta může chránit zraněnou osobu před prochladnutím, lze ji použít také jako podložku
- resuscitační maska
- přehledný obrázkový a textový návod na poskytnutí první pomoci při autonehodě
- větší nůžky (např. pro snazší přestřižení pásů), musí být v antikozorní úpravě se zaoblenými hroty o délce 15 centimetrů

Co naopak není potřeba:
- špendlík
- obvazy již nemusí mít označení sterilní

   Policisté z Územního odboru PČR Mělník, preventivně informační skupiny by touto cestou chtěli občany upozornit na včasné doplnění svých lékárniček ve vozidlech nebo jejich celkový nový nákup. Od nového roku budou prováděné kontroly na silnicích zaměřované také na tuto nově upravenou vyhlášku a vzhledem k tomu, že řidiči měli dostatek času si dát vše do pořádku, budou policisté na silnicích nekompromisní.