Vážení občané,

dovolte, abych poděkoval všem z Vás, kteří přišli k volbám a projevili tak zájem o správu věcí veřejných v našem městě. Volební účast se již řadu let ve Mšeně pohybuje u komunálních voleb kolem 55 %, což není úplně špatné, ale přesto je trochu zarážející, kolik obyvatel pravidelně neprojeví zájem dění ovlivnit.

Děkuji všem voličům, kteří dali hlas zelené kandidátce, a ocenili tak naše pracovní úsilí v uplynulém období. Budeme se snažit nepolevit a realizovat řadu připravených akcí. Některé z nich začínají v těchto dnech, a tak všechny žádám o toleranci ke stavebním firmám. Vlivem letního nepříznivého počasí a skluzů na předchozích stavbách začínají ve Mšeně až teď, s nástupem nepříznivých povětrnostních podmínek. Společně se budeme snažit minimalizovat dopady na běžný chod města. To například znamená, že rekonstrukce sítí v Boleslavské ulici bude prováděna po cca 60metrových úsecích a tyto budou rovnou opět zadlážděny, aby nebyla rozkopána celá ulice po řadu týdnů.

Před pár dny jsem obdržel zprávu, že ministr podepsal naše grantové žádosti na rekonstrukce základní a mateřské školy. Je to dobrá zpráva, ale zároveň předzvěst velkého objemu práce, který nás čeká s přípravou staveb a následně s letní realizací. Jde o akce vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budov a snížení emisí z kotelny ZŠ v celkovém rozpočtovaném objemu 15 mil. Kč (škola – dotace 80 %) a 7,5 mil. Kč (školka - dotace 64 %). V procesu hodnocení se nacházejí i další akce, je tedy už nyní jasné, že příští rok bude náročný zejména po stavební stránce a také z pohledu financování staveb.

Rád bych poděkoval s koncem volebního období za konstruktivní přístup a dobrou spolupráci všem zastupitelům a pracovníkům města, neboť bez jejich přispění bychom se nikam neposunuli. Zejména chci poděkovat Václavu Novákovi za objem práce, kterou vykonal hlavně na poli kultury a cestovního ruchu na postu místostarosty a věřím, že své nápady bude prosazovat i nadále. Nové vedení města zvolí zastupitelstvo na své první schůzi, která se bude konat dne 10. listopadu od 18 hodin.

Děkuji za projevenou důvěru.

Martin Mach, starosta