Budova ZUŠ MšenoHned začátkem školního roku proběhly v Základní umělecké škole Mšeno velké přestavby a reorganizace. Již o letních prázdninách se celý pedagogický sbor Základní umělecké školy pustil do řady aktivit, stěhování a úprav interiérů. Došlo k neuvěřitelné akceleraci tvůrčích sil i příchodem nových pedagogů.

Výtvarný ateliér Jungmannovy sady se proměnil v inspirující tvořivé prostředí, stěny jsou vymalovány zářivými barvami a starý nábytek se vyměnil za nový. Také ateliér ve Mšeně dostál změn pro zkvalitnění výuky. Naše škola posílila hudební obor na 70 žáků, a proto jsme i pro ně vytvořili nové kulturní prostředí – koncertní sál a učebny, kde se budou učit děti hudebnímu umění. Ve Mšeně od letošního školního roku vznikla i dětská kapela. Máme za sebou i několik úspěšných akcí, jako např. Mělnické vinobraní, kde se naše škola prezentovala, s keramikou dětí z našich ateliérů. Dále si malí návštěvníci mohli u nás nechat pomalovat obličeje a tak od nás odcházeli třeba jako malí tygříci nebo princezny. Akce se velmi vydařila, škola navázala mnoho zajímavých kontaktů, a proto i příští rok se rádi zúčastníme.

Město Mšeno pořádalo 22. září úspěšnou akci DEN BEZ AUT a naše škola byla do tohoto projektu přizvána a aktivně se ho účastnila. V den státního svátku 28. září jsme byli čestnými hosty na slavnostním vysvěcení Kaple Sv. Václava ve Velkém Borku, kterou žákyně naší školy vymalovaly námětem ze života knížete Václava - patrona naší země. Po dva víkendy (zářijový a říjnový) probíhalo ve Mšeně 1. sochařské sympozium Kokořínská dřevotříska (s mezinárodní účastí). Této akce se ujal pan ředitel Mgr. Čeněk Hlavatý, který po oba víkendy se skupinou 7 lidí tvořil dřevěné sochy a objekty.

V sobotu 9. října pořádala Základní umělecká škola Mšeno zájezd do Vídně na vynikající výstavy do Albertiny (Michelangelo a Picasso) a do Austria Kunstforum Bank na Fridu Kahlo. Tyto výstavy jsou kulturní událostí podzimu. V Albertině na nás čekalo i velké překvapení, všichni účastníci zájezdu měli vstup zdarma. Výlet do Vídně plánujeme i v předvánočním čase, kde navštívíme i další velké výstavy a samozřejmě i proslulé Vídeňské vánoční trhy. Tyto akce by se nemohly nikdy uskutečnit bez aktivní účasti pedagogů a žáků školy za velké podpory rodičů a Města Mšena. Děkujeme.

Monika Chmelařová, zástupkyně ředitele ZUŠ Mšeno

Žákyně ZUŠ MšenoHudební aktivity v ZUŠ Mšeno
ZUŠ Mšeno vstoupila od letošního září do nové etapy uměleckého vzdělávání. Do pedagogického sboru nastoupili dva noví učitelé a po červnovém náboru se rozrostl počet dětí hudebního oboru na 73. Došlo tím ke kuriózní situaci: poprvé v historii školy převýšil počet žáků hudebního oboru ve Mšeně počet dětí oboru výtvarného. ZUŠ Mšeno navíc bezezbytku zachytila nové trendy uměleckého vzdělávání, jež pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracoval Výzkumný ústav pedagogický a jež jsou do budoucna závazné pro základní umělecké školství v celé ČR.

Ze zmíněných 73 dětí hudebního oboru tvoří převážnou část studenti přípravného studia ve věku 6 – 8 let (24), tedy žáci první a druhé třídy ZŠ, a nejmladší studenti I. oddělení ve věku 9 – 11 let (30), tedy žáci třetí až páté třídy. Téměř všichni zahájili hudební studium v září letošního roku a společně s ostatními studenty hudebního oboru představují razantní impuls do rozvoje kulturního života pro celý mšenský region. Jak moc je tento impuls skutečně evidentní, bude moci posoudit mšenská veřejnost ještě do konce letošního roku.

V adventním období organizuje ZUŠ Mšeno tři koncerty svých studentů hudebního oboru. V neděli 28. listopadu se od 16 hodin představí studenti klavírních tříd; v neděli 12. prosince od 16 hodin pak studenti ze tříd dechových nástrojů a sólového zpěvu. V rámci tohoto koncertu vystoupí také pedagogové školy. Oba koncerty se uskuteční v novém koncertním sále v budově ZUŠ Mšeno. Na úterý 14. prosince připravujeme koncert pod názvem „České vánoce“ za účinkování vynikajícího pražského souboru lidových nástrojů Josefa Vycpálka. V závěru koncertu se představí i dětský pěvecký sbor naší školy. Koncert se uskuteční ve společenském sále mšenské radnice od 19:30 hodin. Těchto koncertů by se měli účastnit nejen rodiče vystupujících dětí, ale i široká mšenská veřejnost.          

30. listopadu se uskuteční zájezd do Prahy na výchovný koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR „Hudební nástroje se představují“, po koncertě se studenti hudebního oboru přesunou na Pražský Hrad, kde jim bude umožněn vstup na kůr chrámu sv. Víta a zde jim metropolitní varhaník Josef Kšica zahraje na velké chrámové varhany. Když k tomu připočítáme ještě vystoupení našich studentů v Domově seniorů a pro další společenské organizace v regionu, je skutečně na co se těšit.

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno