Vážení občané,

dovolte, abych Vás v tomto volebním období naposledy informoval o aktuálním dění.

Koupaliště
Skončila nám další sezóna, počasím dost přesně rozdělená na dvě naprosto odlišné poloviny. V červenci jsme v nově opraveném bazénu (reklamace) zaznamenávali rekordy v návštěvnosti, některé dny bylo i přes tisíc návštěvníků. Takový nápor nikdo nepamatuje a jen díky skvěle odvedené práci pana správce V. Bursy a dalších zaměstnanců města se podařilo udržet vodu i prostředí čisté. Bazén jsme po minulých zkušenostech zkušebně čistili také bazénovým vysavačem (externí služba, jednou týdně), což se velmi osvědčilo – voda zůstala čirá a „modrá“ až do konce sezóny a podstatně ubylo nánosů nečistot na dně. Budeme-li chtít udržet špičkovou kvalitu vody i nadále (a tím i přízeň návštěvníků), budeme zřejmě muset do podobného zařízení investovat. Z pohledu provozu nám také dosti pomáhá místní sladovna, která v době své letní odstávky zdarma dodává do bazénu vodu ze své studny, čímž je řešeno nutné dopouštění kvůli odparu a z hygienických důvodů.

Po červnovém vybudování skladu chemie za budovou (rekonstrukcí sklepa) dojde nyní na podzim k demolici stávajícího zchátralého objektu naproti bazénu pod skalou. Budeme pokračovat i v opravách – fasády na bocích budovy (WC),  v některých místech by se měla rozšířit dlažba kolem bazénu (aby se netvořily kaluže v trávě a nezanášely nečistoty do bazénu), proběhne příprava napojení fontán na vodu z čistírny a měl by se také nahradit nevhodný živý plot z tújí tvarovatelným plotem ze zimostrázu dále od bazénu. Přes zimu se připraví projekt opravy fontán a na jaře se snad uvedou po letech do provozu, ale bude to zřejmě komplikovaná záležitost. Čeká nás bohužel také hodně zemních prací – budeme muset lokalizovat a opravit poruchu na výpustním potrubí z Blížky do Jezera, které vede podél bazénu, neboť je potřeba mít možnost odtoku z Blížky, letošní srpnové deště ji téměř naplnily a situace se může např. při oblevě opakovat. Poslední letošní akcí pro veřejnost v areálu koupaliště bude Cyklotrek (2.října), podrobnosti naleznete na internetu na stránkách města.

Investiční akce
Pomalu končí rekonstrukce sítí ČEZu na Olešně. V souběhu s touto akcí jsme položili nové kabely veřejného osvětlení a instalovali nové stožáry a svítidla typu ALP, která bychom chtěli dále použít při dalších plánovaných rekonstrukcích v Ráji a Vojtěchově. Připravuje se na příští rok i projekt na Hradsko, tam by měly být lampy stejné, jako jsou v Sedlci.

Ve Mšeně začnou dodavatelé ČEZu kopat v říjnu, což není příjemné (Sedlečtí potvrdí ...), ale termín neovlivníme. Mělo se začít v létě, avšak kvůli počasí se všechny stavby opožďují. Půjde o Jateckou, Boleslavskou, Na Výsluní. Další ulice by měly následovat v příštím roce.

Rozkopána bude brzy i ulice Na Skaličkách, kde se bude měnit vodovodní řad a na jaro chystáme kompletní opravu ulice. Poslední letošní větší akcí bude výstavba nového školního hřiště s atletickým oválem, což také začne v říjnu – zde je skluz kvůli komplikovaným výběrovým řízením a schvalování každého kroku grantovou agenturou.

Na spadnutí je rozhodnutí o přidělení dotací na větší rekonstrukce ZŠ a MŠ (okna apod.), očekáváme je do týdne – dvou a šance jsou velké. Obdobný projekt jsme začali připravovat i pro ZUŠ, ve všech třech případech jde i o změnu vytápění. Tyto akce by se v případě úspěchu realizovaly v příštím roce. Naše žádost o dotaci na revitalizaci centra (náměstí) se hodnotí a zatím nejsou žádné bližší informace či signály. O plánované rekonstrukci Boleslavské z krajských zdrojů bohužel nemohu podat bližší informace (zda či kdy bude), neboť se mi ještě po prázdninách nepodařilo probojovat k patřičnému náměstkovi hejtmana.

Jsou však i menší akce a drobnosti, z nichž mám radost – například pěkně opravená Muchomůrka v Debři (rozbitou cestu dodavatel opraví), připravovaná instalace hnízdící podložky pro čápy na komín bývalé cihelny (ve spolupráci s CHKO) nebo vyčištěný obecní úvoz. Jde o bývalou cestu od sedlecké silnice, kolem Bílek až k polní cestě mezi Mšenem a Sedlcem. Tento úvoz byl roky zasypáván komunálním odpadem a zarůstal, nyní byl v rámci projektu „Františkova alej“ brigádníky ze široka – daleka krásně prořezán, vyčištěn a kompletně zprůchodněn. Vyvezli jsme tři valníky odpadu. Během jediného dne šlo o přímo šokující přeměnu divoké skládky v pěknou cestu. Vypravte se tam na procházku, jde to projet i na kole a věřím, že se vám tato obnovená cesta také zalíbí. Doufám, že po dokončení akce (na jaře) se tento úsek až k Romanovu stane základem budoucího pěšího a cyklookruhu kolem Mšena.

Volby
Toto číslo novin je primárně zaměřeno jako volební, dovolte pár slov i na toto téma. V nastávajících volbách kandiduji do zastupitelstva, a pokud budu zvolen, budu kandidovat i na starostu (ač bych tak raději učinil v přímé volbě). Důvodů je více, hlavní je však ten, že bych rád dokončil množství projektů, na jejichž přípravě jsem se zásadní měrou podílel a na které jsme tři roky šetřili peníze ze skládky a prodejů pozemků. Ač se to mnohým nezdá, za čtyři roky se toho mnoho stihnout nedá, začíná-li se od nuly.

Jsem rád, že se opět podařilo naplnit čtyři kandidátky zajímavými osobnostmi, což zaručuje vskutku široký výběr. Věřím, že si vybereme ty nejschopnější z nás bez ohledu na barvu kandidátky a že nové vedení města posune Mšeno opět o krůček kupředu. Myslím si, že čím více občanů získá zkušenost z práce v orgánech obce, tím lépe pro město. Ideální by bylo, kdyby si to alespoň jednou za život zkusil každý.

Šťastnou volbu!

Martin Mach, starosta