Mšenští hasiči zasahovali tentokrát v severních ČecháchPovodně 2010

V uplynulých dnech jsme byli opět svědky velmi deštivého počasí, které se projevilo i ve Mšeně, zejména však krutě zasáhlo naše severní sousedy. V průběhu soboty 7. srpna spadlo v okolí Mšena přes 100 mm/m2 srážek, což způsobilo menší škody, potíže a první výjezdy Zásahové jednotky SDH Mšeno. Šlo zejména o padlé stromy, čerpání vody z tábora ve Mšeně a pořezání padlého stromu na chatku, o potíže s vodou v městských lesích a v částech města v Kokořínském údolí. Následoval bohužel již obvyklý výpadek proudu. Zásahy hasičů pokračovaly i v noci a v neděli. V neděli již bylo lépe, průtok Pšovky v údolí kulminoval na neobvykle vysokém stavu – po posledních letech, kdy Pšovka v srpnu vysychala, byla nyní splavná i na kanoi.


Zároveň se celý den valily zprávy o rozsahu postižení obcí na sever od nás. V pondělí jsme začali podnikat kroky směřující k pomoci postiženým obcím. Požádal jsem hasiče, zda by nevyslali jedno družstvo na pomoc a po poledni už vybaveni vším potřebným mířili s jednou Tatrou do Chrastavy, kam je odeslalo operační středisko IZS. Zároveň se množily požadavky od občanů na uspořádání humanitární sbírky a nabídky pomoci s jejím transportem. Sbírku jsme vyhlásili v pondělí odpoledne a pokračovala celý týden. Jejím výsledkem byly tři naplněné dodávky věcmi potřebnými na úklid povodňových škod.

Povodně 2010
Naše hasičské družstvo se zkušenostmi s likvidací následků povodní z roku 2002 ve složení Radek Šimáně (velitel), František Šulc, Luboš Hulicius a Martin Fryč bylo po dojezdu do Chrastavy převeleno společně s profesionály z Mnichova Hradiště do nedaleké obce Bílý Kostel. Zde se po konzultaci se starostou obce naši hasiči nejdříve pustili do kácení nebezpečné lípy u koryta řeky a následně strhávání pletiva kolem okolních domů.

Druhý den byla naše jednotka sloučena s posádkou vyprošťovacího vozu T–813 AV15 a až do konce své mise v pátek spolupracovali v tomto týmu. Těžiště záchranných prací spočívalo ve vyčištění koryta Nisy od velkých překážek – tedy zejména spadlých a zapříčených mostů, mostků a dalších konstrukcí a padlých stromů. Zkoušelo se i čerpání vody ze sklepů, což však kvůli vysoké hladině spodních vod nemělo smysl.
Povodně 2010
Ženijní práce pokračovaly i v dalších dnech, občas byly proloženy například pomocí občanům s odklízením nepořádku a trosek. Kromě Bílého Kostela a jeho částí hasiči pracovali i v Hrádku nad Nisou. V pátek odpoledne zároveň s rotací profesionálních jednotek naši hasiči zamířili zpět do Mšena. Akceschopnost naší jednotky nebyla absencí výše jmenovaných dotčena, neboť v průběhu popisovaného týdne v našem regionu zasahovala i druhá Tatra s dalšími členy jednotky.

Situace se plně nezklidnila ani v následujícím týdnu a vlivem podmáčení terénu padaly stromy, následovala prudká bouře – vždy následovaly výjezdy hasičů. I v těchto chvílích, kdy píšu tento článek, je opět jednotka na výjezdu – transportuje houbaře se zlomenou nohou z nepřístupných strání Planého dolu. Věřím, že význam existence akceschopné jednotky hasičů ve Mšeně je většině občanů zřejmý, a jsem si jist, že si hasiči zaslouží všeobecnou podporu a obdiv.
Povodně 2010
Výčet uvedených faktů nemohu zakončit jinak, než upřímným poděkováním všem, kteří postiženým povodněmi pomohli, jak jim možnosti dovolily. Děkuji našim hasičům, partě kolem Karla Zabilanského ml., která odvedla největší kus práce při zajištění a distribuci humanitární pomoci, včetně přímé pomoci v místě, dále všem, kteří přispěli buď materiálně (např. p. Vondřich 100 chleby), nebo finančně na konta zřízená k tomuto účelu. Město zatím poskytlo prostředky na výjezd jednotky a na nákup části humanitární pomoci. O další pomoci při obnově postižených obcí bude jednat zastupitelstvo v září.

Dlouhodobé deště připomněly i nám, že o krajinu je třeba se starat s péčí dřívějších hospodářů. Bude třeba obnovit další zaniklé vodoteče (ač jsme jich několik v posledních letech vybudovali), zřizovat zasakovací nádrže, odvodňovat nezpevněné cesty jak v lese, tak v sídlech a všemožně se snažit zpomalit odtok vody v krajině. To se zdaleka netýká jen města, ale i všech subjektů hospodařících v našich katastrech jak na polích, tak v lese.

Martin Mach, starosta