ZÁŘÍ

1. 9. 1897 nar. v Chorušicích František ŠTĚPÁN, komunistický a odborářský organizátor, za 2. světové války oběť nacismu.
3. 9. 1904 zemř. Ludvík PEER, violoncelista ve Stuttgartu, nar. ve Mšeně r. 1847.
4. 9. 1880 nar. Karel KAVINA, botanický odborník, zpracoval květenu Mšenska a Kokořínska. zemř. r. 1948.
1972 zemř PhDr. Čeněk NOVOTNÝ, botanik Mladoboleslavska a Mělnicka (zvl. Mšenska), nar. 1903 v Kokořík.
8. 9. 1892 nar. ve Velkém Újezdě V. LOŽEK, architekt, nábytkářský odborník a redaktor odborného časopisu.
10. 9. 1811 nar. Eduard HINDL, přítel K. H. Máchy, staral se i o jeho literární tvorbu, průvodce na jeho cestách, bydlel ve Vehlovicích.
10. 9. 1820 nar. v Obříství Jan KRÁSNÝ, nar. 1759 ve Mšeně, vychovatel potomka polního maršálka Radeckého.
1990 zemř. RNDr. Přemysl VIDNER, nar. ve Mšeně, odborník v optice, za okupace odbojový pracovník.
12. 9. 1998 zemř. Marie DRÁBKOVÁ, sochařka a malířka, od 60. let pobývala na Kokořínsku (Šemánovice).
17. 9. 1916 nar. ve Mšeně Bohumil MACH, od něho jsou i verše o K. H. Máchovi na Kokořínsku.
19. 9. 1918 nar. v Hlučově (Vojtěchov) Dušan KŘIČKA, sochař a zvláště restaurátor maleb (Mělník a zvl. Bulharsko).
21. 9. 1933 nar. Dr. Jiří RÁC, archivář v Mělníku, psal i o Mšeně ve středověku (zemř. 2001 v Mělníku).
22. 9. 1931 nar. v Lobči Ladislav FIALKA, mim, tanečník, choreograf (zemř. 1991 v Praze).
27. 9. 1977 zemř. Josef VRANÝ, spisovatel a novinář, nar. ve Stránce.
30. 9. 1872 nar. na Štampachu MUDr. Pavel Kučera, profesor medicíny, zakladatel a první ředitel Státního zdravotního ústavu.
1986 zemř. Antonín KLEČKA, zemědělský odborník (vodní stav Pšovky a její využití).