Platební terminál

Vážení, zřídili jsme novou službu pro všechny, kteří přijdou na radnici zaplatit poplatek, fakturu za služby apod. a chtějí platit platební kartou. Na finančním odboru je nainstalován zmíněný terminál již od 14. května 2010. Pokud budete potřebovat zaplatit např. fakturu za dodávku dřeva z městských lesů, dopravu traktorem a jiné služby, nebo zaplatit poplatek za TKO a jiné poplatky a platby, můžete využít této služby. V souvislosti s platbou si můžete vybrat finanční částku do výše 1.500 Kč, a to v případě, že Vaše platba u nás bude vyšší než 300 Kč včetně (tzv. CASH BACK). Pokusili jsme se tak aspoň částečně nahradit absenci bankomatu ve Mšeně, o jehož umístění se snažíme u některých bank již několik let, bohužel, zatím bez úspěchu.

Czech POINT
Jen připomínka již dobře známé skutečnosti, že na městském úřadě vyhotovujeme prostřednictvím Czech POINT tyto služby na požádání:

-          výpis z bodového hodnocení řidičů
-          výpis z insolventního rejstříku
-          výpis z katastru nemovitostí
-          výpis z obchodního rejstříku
-          výpis z rejstříku trestů
-          výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
-          výpis ze živnostenského rejstříku
-          zřízení datové schránky
-          zneplatnění nebo přidání přístupových údajů do datové schránky
-          znepřístupnění nebo zpřístupnění datové schránky
-          provádění autorizované konverze z elektronické do listinné podoby a opačně.

Připravuje se např. rozšíření možnosti výstupů o doklad o bezdlužnosti na zdravotním nebo sociálním pojištění nebo výpis z lékového registru.