ZŠ Mšeno se zařadila mezi 10 férových škol v ČR

V pátek 18. 6. 2010 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy přebrala Základní škola Mšeno ocenění „Férová škola“. Ocenění nás obzvlášť těší, neboť v České republice je v současné době jen 10 škol, které se mohou pyšnit tímto označením. A co víc, naše škola je jediná ve středních Čechách.

A co vlastně Férová škola je? Ve stručnosti – je to dlouhodobý celostátně zaměřený projekt, do kterého se může zapojit každá škola. Smyslem Férové školy je podpořit integraci znevýhodněných (zdravotně, sociálně, etnicky) dětí do hlavního vzdělávacího proudu, kde budou schopny plně rozvinout svůj potenciál. Je to také škola, kde je „zdravé“ vnitřní klima.

A jak jsme se stali „férovou“ školou?  Koordinátor a pedagog FŠ pravidelně navštěvoval školu za účelem zjištění informací potřebných k hodnocení školy. Škole je poskytována ze strany odborných pracovníků Ligy lidských práv (především pedagoga a právníka) odborná pomoc a konzultace pro naplňování standardů Certifikátu. Koordinátor navrhne komisi školu vhodnou k ocenění. Po tomto návrhu následuje certifikační návštěva, kterou u nás vykonali členové certifikační komise a komisařka z MŠMT. Při certifikační návštěvě bylo ověřeno, zda škola splňuje standardy Certifikátu a zda se shodují tvrzení uvedená v přihlášce s místními podmínkami. Více informací na www.ferovaskola.cz. Celý proces jsme absolvovali během minulého školního roku a jsme rádi, že úspěšně.

Mgr. Jiřina Trunková, Mgr. Hana. Nečasová