Vážení spoluobčané, voliči.

Děkuji všem za rozumné zvážení politické a ekonomické situace u nás. Volili jsme společně jistotu a bezpečí pro naše potomky. Při hodnocení činnosti ODS poukazuji na poslední volební program, který byl až na založení městské společnosti splněn. Městskou společnost nyní alternuje jiný způsob zajištění veškeré obslužnosti. Slibuji občanům, že uděláme vše pro blaho Mšena a okolí, v duchu tradic pravicových stran. Konkrétní znění programu na příští volební období zveřejníme do konce srpna 2010. Děkuji za hlasy, které jsme obdrželi ve volbách do poslanecké sněmovny. Věřím ve Vaši důvěru i v příštích komunálních volbách a dále, že vzniklá pravicová koalice povede zemi k prosperitě a spokojenosti.

Ing. Jaromír Šimonek, předseda MS ODS Mšeno