Je za námi další školní rok. Děti se rozprchly na prázdniny, učitelé na zaslouženou dovolenou… Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám, tedy škole, pomáhají. Možná si nevzpomenu na všechny, tak mě prosím omluvte. Za finanční dary děkujeme Mysliveckému sdružení Mšeno, které každoročně sponzoruje Dětský den, také paní Z. Pavlíkové Šimonkové za příspěvek pro první třídu a další nabídnuté aktivity. Dále bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří jakýmkoli způsobem spolupracují se školou a přispívají třeba svou prací nebo jiným materiálním darem. Nesmím zapomenout ani na zřizovatele, město Mšeno, díky kterému získala škola grant na stavbu nového hřiště za školou ve výši 4,7 milionu korun.

Prostě a jednoduše děkuji všem, kteří se nám snažíte pomáhat. Vím, někdy to není lehké, ale prosím vydržte. Každé pomoci, v jakékoliv formě, si opravdu velmi vážíme a jsme za ni vděčni.

Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka ZŠ